Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Shalatnya Musafir

Hadits Abudaud 1013

Shalat di wajibkan dua raka'at-dua raka'at, baik ketika mukim atau dalam perjalanan, di tetapkan dua raka'at dalam perjalanan, & di tambah (raka'atnya) ketika mukim. [HR. Abudaud No.1013].

Hadits Abudaud No.1013 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Abudaud 1014

Itu merupakan sedekah Allah terhadap kalian, oleh karena itu, terimalah sedekah-Nya. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Hanbal telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq & Muhammad bin Bakr keduanya berkata; telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij saya mendengar Abdullah bin Abu 'Ammar bercerita … kemudian ia menyebutkan hadits yg semisalnya, Abu Daud mengatakan; Di riwayatkan pula oleh Abu 'Ashim & Hammad bin Mas'adah sebagaimana yg di riwayatkan oleh Ibnu Bakr. [HR. Abudaud No.1014].

Hadits Abudaud No.1014 Secara Lengkap

[[[]]]