Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Hadits Abdullah Bin Al Harits Bin Juzi Az Zubaidi

Hadits Ahmad 17039

Janganlah salah seorang dari kalian kencing dgn menghadap kiblat.' Dan saya juga orang yg pertama kali menceritakan hadits itu kepada manusia. [HR. Ahmad No.17039].

Hadits Ahmad No.17039 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 17040

melarang seseorang kencing dgn menghadap kiblat. Maka saya pun keluar menemui orang-orang & mengabarkannya kepada mereka. [HR. Ahmad No.17040].

Hadits Ahmad No.17040 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 17041

Kami makan daging bersama Rasulullah di Masjid, kemudian iqamah shalat dikumandangkan, Maka kami pun memasukkan tangan kami ke dalam pasir kemudian berdiri untuk shalat dgn tanpa berwudlu lagi. [HR. Ahmad No.17041].

Hadits Ahmad No.17041 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 17042

Rasulullah melarang salah seorang dari kami kencing dgn menghadap kiblat. [HR. Ahmad No.17042].

Hadits Ahmad No.17042 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 17043

Saya tak pernah melihat seseorang yg paling banyak senyum daripada Rasulullah . [HR. Ahmad No.17043].

Hadits Ahmad No.17043 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 17044

kami pun memakannya. Setelah itu iqamah shalat dikumandangkan, maka kami pun shalat & tak berwudlu lagi. [HR. Ahmad No.17044].

Hadits Ahmad No.17044 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 17045

Tumit-tumit & telapak kaki yg tak terbasuh air wudlu pada hari kiamat masuk ke dalam neraka. Abdullah berkata, Abdullah bin Harits tak memarfukkan hadits tersebut. Abdullah kembali berkata, Aku mendengarnya dari Harun. [HR. Ahmad No.17045].

Hadits Ahmad No.17045 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 17046

Tumit-tumit & telapak kaki yg tak terbasuh air wudlu masuk neraka. [HR. Ahmad No.17046].

Hadits Ahmad No.17046 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 17047

Janganlah salah seorang dari kalian kencing dgn menghadap kiblat.' Dan aku pula orang yg pertama kali menceritakan hadits itu kepada manusia. [HR. Ahmad No.17047].

Hadits Ahmad No.17047 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 17048

Janganlah salah seorang dari kalian kencing dgn menghadap kiblat.' Dan saya adl orang yg pertama kali menceritakan hadits itu kepada manusia. [HR. Ahmad No.17048].

Hadits Ahmad No.17048 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 17049

Kami makan daging bersama Rasulullah di Masjid, lalu Iqamah shalat dikumandangkan, maka kami pun mengusapkan kedua tangan kami ke pasir lalu shalat tanpa berwudlu lagi. [HR. Ahmad No.17049].

Hadits Ahmad No.17049 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 17050

Tumit-tumit & telapak kaki yg tak terbasuh air wudlu masuk neraka. [HR. Ahmad No.17050].

Hadits Ahmad No.17050 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 17051

Maha Suci Allah! Terhadap Allah mereka tak merasa malu, & kepada Rasul-Nya mereka tak memakai satir. Lalu Ummu Aiman yg berada di sisinya berkata, Mintakanlah ampunan bagi mereka wahai Rasulullah. Abdullah berkata, Setelah kesusahan & kesempitan, saya tak akan memintakan ampunan bagi mereka. Abdullah berkata, Dan saya mendengarnya dari Harun. [HR. Ahmad No.17051].

Hadits Ahmad No.17051 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 17052

Sesungguhnya di dalam Neraka terdapat beberapa ekor ular yg menyerupai leher Bukhtu (unta yg panjang lehernya). Jika ular tersebut mematuk, maka bekas patukannya akan tetap ada hingga empat puluh kali musim gugur. Dan dalam neraka juga terdapat kalajengking yg besarnya menyerupai Bighal beserta tali kekangnya. Jika ia menyengat dgn satu sengatan, maka bekasnya akan tetap ada hingga empat puluh kali musim gugur. [HR. Ahmad No.17052].

Hadits Ahmad No.17052 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 17053

Saya tak melihat seorang pun yg paling banyak senyumnya melebihi Rasulullah . [HR. Ahmad No.17053].

Hadits Ahmad No.17053 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 17054

Janganlah sekali-kali kalian kencing dgn menghadap kiblat.' Dan saya adl orang yg pertama kali menceritakannya kepada manusia. [HR. Ahmad No.17054].

Hadits Ahmad No.17054 Secara Lengkap

[[[]]]

Musnad Penduduk Syam