Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Bacaan Shalat Jumat

Hadits Tirmidzi 477

Abu Hurairah shalat Jum'at bersama kami & membaca surat Al Jumu'ah & dalam sujud yg kedua dia membaca surat Idza ja'akal Munafiqun, 'Ubaidullah berkata, maka saya menemui Abu Hurairah lalu saya bertanya padanya, kamu membaca dua surat yg dibaca oleh Ali di Kufah?, Abu Hurairah menjawab, sesungguhnya saya telah mendengar Rasulullah Shallahu 'alaihi wa sallam membaca keduanya. (perawi) berkata, & dalam bab ini (ada juga riwayat -pent) dari Ibnu Abbas, An Nu'man bin Basyir & Abu 'Inabah Al Khqulani. Abu Isa berkata, hadits Abu Hurairah adl hadits hasan shahih, & telah diriwayatkan dari Nabi Shallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau membaca dalam shalat Jum'at dgn SABBIHISMA RABBIKAL 'A'LA & HAL ATAAKA HADIITSUL GHAASYIYAH. 'Ubaidullah bin Abu Rafi' adl sekretarisnya Ali bin Abu Thalib . [HR. Tirmidzi No.477].

Hadits Tirmidzi No.477 Secara Lengkap

[[[]]]