Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Menikahi Wanita Kemudian Mencerai Sebelum Senggama

Hadits Tirmidzi 1036

Seorang lelaki yg telah menikahi seorang wanita & sudah bersetubuh dengannya, tak boleh menikahi anaknya. Jika belum bersetubuh dengannya, boleh menikahi anaknya. Lelaki manapun yg menikahi seorang wanita baik dia sudah bersetubuh dengannya atau belum, tak boleh menikahi ibunya. Abu Isa berkata; Hadits ini tak sahih dari segi sanadnya karena diriwayatkan dari Ibnu Lahi'ah & Al Mutsanna bin Shabbah dari Amr bin Syu'aib, sedangkan Al Mutsanna bin Shabbah & Ibnu Lahi'ah didla'ifkan dalam periwayatan hadits. Hadits ini diamalkan oleh kebanyakan ulama. Mereka berpendapat: Jika seorang lelaki menikahi seorang wanita lalu menceraikannya sebelum bersetubuh dengannya, dia boleh menikahi anaknya. Jika dia menikahi seorang anak wanita lalu menceraikannya sebelum bersetubuh dengannya, tak boleh menikahi ibunya. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala: Dan ibu-ibu istri kalian (mertua)... Ini adl pendapat Syafi'i, Ahmad & Ishaq. [HR. Tirmidzi No.1036].

Hadits Tirmidzi No.1036 Secara Lengkap

[[[]]]