Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Petugas Zakat

Hadits ibnumajah 1798

Orang yg berbuat aniaya dalam masalah zakat bagaikan orang yg enggan membayar zakat. [HR. ibnumajah No.1798].

Hadits ibnumajah No.1798 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits ibnumajah 1799

Penarik zakat yg bekerja dgn benar seperti pejuang di jalan Allah hingga ia kembali ke rumahnya. [HR. ibnumajah No.1799].

Hadits ibnumajah No.1799 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits ibnumajah 1800

Barangsiapa mencuri harta zakat baik unta ataupun kambing, maka pada hari kiamat ia akan didatangkan kepadanya & diperintahkan untuk membawanya. Maka Abdullah bin Unais menjawab, Benar. [HR. ibnumajah No.1800].

Hadits ibnumajah No.1800 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits ibnumajah 1801

dipekerjakan untuk menjaga harta zakat. Ketika ia kembali, ia ditanya, Di mana harta zakat itu?
ia menjawab; Adapun harta zakat yg karenanya engkau mengutusku, maka kami mengambilnya sesuai di mana kami mengambilnya pada masa Rasulullah, & kami meletakkannya sesuai di mana kami meletakkannya. [HR. ibnumajah No.1801].

Hadits ibnumajah No.1801 Secara Lengkap

[[[]]]