Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Mengangkat Kedua Tangan Dari Tanah Sebelum Kedua Lutut

Hadits Nasai 1142

jika beliau hendak sujud, beliau meletakan kedua lututnya sebelum kedua tangannya, & apabila bangkit, beliau mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Abu Abdurrahman berkata; 'Tidak ada yg mengatakan perkataan ini dari Syarik kecuali Yazid bin Harun Wallahu Ta'ala A'lam.' [HR. Nasai No.1142].

Hadits Nasai No.1142 Secara Lengkap

[[[]]]