Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Keutamaan Orang yang Tidur Dalam Keadaan Punya Wudlu

Hadits Bukhari 239

ALLAHUMMA ASLAMTU WAJHII ILAIKA WA FAWWADLTU AMRII ILAIKA WA ALJA`TU ZHAHRII ILAIKA RAGHBATAN WA RAHBATAN ILAIKA LAA MALJA`A WA LAA MANJAA ILLAA ILAIKA ALLAHUMMA AAMANTU BIKITAABIKALLADZII ANZALTA WANNABIYYIKALLADZII ARSALTA (Ya Allah, aku pasrahkan wajahku kepada-Mu, aku serahkan urusanku kepada-Mu, aku sandarkan punggungku kepada-Mu dgn perasaan senang & takut kepada-Mu. Tidak ada tempat berlindung & menyelamatkan diri dari siksa-Mu melainkan kepada-Mu. Ya Allah, aku beriman kepada kitab-Mu yg Engkau turunkan & kepada Nabi-Mu yg Engkau utus) '. Jika kamu meninggal pada malammu itu, maka kamu dalam keadaan fitrah & jadikanlah do'a ini sebagai akhir kalimat yg kamu ucapkan. Al Bara' bin 'Azib berkata, Maka aku ulang-ulang do'a tersebut di hadapan Nabi hingga sampai pada kalimat: ALLAHUMMA AAMANTU BIKITAABIKALLADZII ANZALTA (Ya Allah, aku beriman kepada kitab-Mu yg Engkau turunkan), aku ucapkan: WA RASUULIKA (dan rasul-Mu), beliau bersabda:
Jangan, tetapi WANNABIYYIKALLADZII ARSALTA (dan kepada Nabi-Mu yg Engkau utus). [HR. Bukhari No.239].

Hadits Bukhari No.239 Secara Lengkap

[[[]]]