Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Membaca Amma Badu Setelah Mengucapkan Puji-pujian Ketika Berkhuthbah

Hadits Bukhari 871

memang aku telah memberi seseorang & tak kepada yg lain. Orang yg tak aku beri sesungguhnya lebih aku cintai daripada orang yg aku beri. Namun aku memberi sekelompok kaum karena aku melihat hati-hati mereka masih sangat bersedih & punya rasa takut. Dan aku biarkan sekelompok orang karena Allah telah menjadikan hati-hati mereka penuh dgn perasaan cukup & penuh kebaikan. Di antara mereka adl 'Amru bin Taghlib. 'Amru bin Taghlib berkata, Demi Allah, tak ada yg lebih aku sukai dari unta yg paling baik dibandingkan ucapan Rasulullah kepadaku tadi. Hadits ini dikuatkan oleh Yunus. [HR. Bukhari No.871].

Hadits Bukhari No.871 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 872

sesungguhnya aku bukannya tak tahu keberadaan kalian (semalam). Akan tetapi aku takut shalat tersebut akan diwajibkan atas kalian, sementara kalian tak mampu. Abu 'Abdullah Al Bukhari berkata, Hadits ini dikuatkan oleh Yunus. [HR. Bukhari No.872].

Hadits Bukhari No.872 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 873

melaksanakan shalat di awal malam (Isya) Rasulullah berdiri, lalu membaca syahadah & puja pujnya kepada Allah dgn pujian yg layak (bagi Allah), beliau lalu mengucapkan: Amma ba'du. Hadits ini dikuatkan oleh Abu Mu'awiyyah & Abu Usamah dari Hisyam dari Bapaknya dari Abu Humaid As Sa'idi dari Nabi , beliau bersabda:
Amma ba'du. Dikuatkan juga oleh Al 'Adani dari Sufyan tentang ucapan 'Amma ba'du'. [HR. Bukhari No.873].

Hadits Bukhari No.873 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 874

Amma ba'du'. Hadits ini dikuatkan oleh Az Zubaidi dari Az Zuhri. [HR. Bukhari No.874].

Hadits Bukhari No.874 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 875

sesungguhnya orang yg masih hidup dari kalangan Anshar semakin sedikit, sedangkan orang-orang lain (selain Anshar) terus bertambah banyak. Maka barangsiapa mengurus sesuatu dari urusan ummat Muhammad lalu dia mampu mendatangkan madlarat kepada seseorang atau memberi manfaat kepada seseorang, maka terimalah orang-orang baik mereka (kaum Anshar) & maafkanlah orang yg keliru dari kalangan mereka. [HR. Bukhari No.875].

Hadits Bukhari No.875 Secara Lengkap

[[[]]]