Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Memabaca Tasbih Saat Rukuk dan Sujud

Hadits ibnumajah 877

Ketika turun ayat; (Sucikanlah nama Tuhanmu Yang Maha Tinggi), Rasulullah bersabda kepada kami: Lakukanlah itu dalam sujud kalian. [HR. ibnumajah No.877].

Hadits ibnumajah No.877 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits ibnumajah 878

di saat rukuk: SUBHAANA RABBIYAL 'AZHIM (Maha Suci Tuhanku Yang Maha Agung) tiga kali. Dan ketika sujud mengucapkan; SUBHAANA RABBIYAL A'LA (Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi) tiga kali. [HR. ibnumajah No.878].

Hadits ibnumajah No.878 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits ibnumajah 879

SUBHAANAKA ALLAHUMMA WA BI HAMDIKA ALLAHUMMA IGHFIR LII (Maha Suci Engkau ya Allah, & dgn memuji-Mu ya Allah, ampunilah aku, beliau mentakwilkan Al Qur'an. [HR. ibnumajah No.879].

Hadits ibnumajah No.879 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits ibnumajah 880

Apabila salah seorang dari kalian rukuk maka ucapkanlah; SUBHAANA RABBIYA AL 'AZHIIM (Maha Suci Rabbku Yang Maha Agung) sebanyak tiga kali, jika melakukan seperti itu maka telah sempurna rukuknya. Dan apabila sujud, maka ucapkanlah SUBHAANA RABBIYA AL A'LAA (Maha Suci Rabbku Yang Maha Tinggi) sebanyak tiga kali, jika melakukan itu maka telah sempurna sujudnya. Dan itu adl bacaan yg paling ringan. [HR. ibnumajah No.880].

Hadits ibnumajah No.880 Secara Lengkap

[[[]]]