Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Batasan Baligh dan Kapan Ia Terikat Kewajiban

Hadits Tirmidzi 1633

Aku pernah disiagakan di hadapan Rasulullah dalam suatu barisan pasukan, waktu itu umurku masih empat belas tahun hingga beliau tak menerimaku. Kemudian pada tahun berikutnya aku kembali disiagakan di hadapan beliau dalam suatu barisan pasukan yg sama, waktu itu umurku lima belas tahun hingga beliau pun menerimaku. Nafi' berkata, Hadits ini lalu aku sampaikan kepada Umar bin Abdul Aziz, ia lalu berkata, Ini adl batas antara masa anak-anak & dewasa. Kemudian ia menulis ketetapan agar anak-anak yg telah berumur lima belas tahun diwajibkan (mengikuti wajib militer). Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Umar berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Ubaidullah seperti hadits tersebut & dgn makna yg sama. Hanya saja ia berkata, Umar bin Abdul Aziz berkata, Ini adl batas antara anak-anak & prajurit. Dan ia tak menyebutkan tentang wajib (militer). Abu Isa berkata, Hadits Ishaq bin Yusuf ini derajatnya hasan shahih gharib, yaitu dari jalur Sufyan Ats Tsauri. [HR. Tirmidzi No.1633].

Hadits Tirmidzi No.1633 Secara Lengkap

[[[]]]