Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Larangan Dari Sesuatu yang Memabukkan

Hadits Abudaud 3194

Setiap sesuatu yg memabukkan adl khamer, & setiap yg memabukkan adl haram. Barangsiapa meninggal dalam keadaan minum khamer & menyukainya maka ia tak akan meminumnya pada Hari Kiamat. [HR. Abudaud No.3194].

Hadits Abudaud No.3194 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Abudaud 3195

Segala sesuatu yg memabukkan adl khamer, & segala sesuatu yg memabukkan adl haram. Barangsiapa minum sesuatu yg memabukkan maka shalatnya selama empat puluh pagi tak diterima, apabila ia bertaubat maka Allah akan memberinya taubat. Dan jika pada kali keempatnya ia kembali minum, maka menjadi hak atas Allah untuk memberinya minum dari thinah al khabal. Beliau ditanya, Wahai Rasulullah, apakah thinah al khabal itu?
Beliau Menjawab: Nanah penghuni Neraka. Dan barangsiapa memberi minum khamer anak kecil, sementara anak kecil tidaklah mengetahui halal & haramnya, maka Allah akan memberinya minum dari thinah al khabal. [HR. Abudaud No.3195].

Hadits Abudaud No.3195 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Abudaud 3196

Sesuatu yg memabukkan, maka banyak & sedikitnya adl haram. [HR. Abudaud No.3196].

Hadits Abudaud No.3196 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Abudaud 3197

Segala minuman yg memabukkan adl haram. Abu Daud berkata, Aku membaca riwayat di hadapan Yazid bin Abdu Rabbih Al Jurjusi Muhammad bin Harb telah menceritakan hadits ini kepada kalian dari Az Zubaidi dari Az Zuhri dgn sanadnya. Ia menambahkan, Al Bit' adl minuman hasil perasan madu, dahulu penduduk Yaman biasa meminumnya. Abu Daud berkata, Aku mendengar Ahmad bin Hanbal berkata, Tidak ada tuhan yg berhak untuk disembah selain Allah, tak ada yg lebih teguh daripadanya, tak ada di antara mereka yg semisal dia, yaitu di antara penduduk Himsh. Dan yg ia maksudkan adl Al Jurjusi. [HR. Abudaud No.3197].

Hadits Abudaud No.3197 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Abudaud 3198

Apakah hal itu memabukkan?
Aku menjawab, Ya. Beliau bersabda:
Jauhilah minuman tersebut! Aku katakan, Orang-orang tak meninggalkannya. Beliau bersabda:
Apabila mereka tak meninggalkannya maka perangilah mereka. [HR. Abudaud No.3198].

Hadits Abudaud No.3198 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Abudaud 3199

segala sesuatu yg memabukkan adl haram. [HR. Abudaud No.3199].

Hadits Abudaud No.3199 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Abudaud 3200

melarang khamer, judi, gendang kecil, Al Ghubaira` (jenis minuman yg terbuat dari jagung). Dan beliau bersabda:
Segala yg memabukkan adl haram. Abu Daud berkata, Ibnu Salam Abu 'Ubaid berkata, Al Ghubaira` adl sukrukah yg terbuat dari jagung, yaitu minuman yg dibuat oleh orang-orang Habasyah. [HR. Abudaud No.3200].

Hadits Abudaud No.3200 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Abudaud 3201

melarang dari segala sesuatu yg memabukkan & melemahkan. [HR. Abudaud No.3201].

Hadits Abudaud No.3201 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Abudaud 3202

Segala sesuatu yg memabukkan adl haram, sesuatu yg satu Faraq memabukkan, maka sepenuh telapak tangan darinya pun haram. [HR. Abudaud No.3202].

Hadits Abudaud No.3202 Secara Lengkap

[[[]]]