Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Penjelasan Tentang Bejana Minuman

Hadits Abudaud 3205

melarang dari Ad dubba, Al hantam, Al muzaffat & An naqir. [HR. Abudaud No.3205].

Hadits Abudaud No.3205 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Abudaud 3206

Rasulullah telah mengharamkan perasan (arak) dalam bejana tembikar, kemudian aku keluar dalam keadaan kaget karena ucapannya, 'Rasulullah telah mengharamkan perasan dalam bejana tembikar'. Maka aku pun menemui Ibnu Abbas & aku katakan, Tidakkah engkau mendengar apa yg dikatakan Ibnu Umar?
Ia menjawab, Apakah itu?
Aku menjawab, Ia mengatakan bahwa Rasulullah telah mengharamkan perasan dalam bejana tembikar. Ibnu Abbas lantas berkata, Ibnu Umar benar. Rasulullah telah mengharamkan perasan dalam bejana tembikar. Aku lalu bertanya, Al Jar itu apa?
Ibnu Abbas menjawab, Sesuatu yg terbuat dari tanah. [HR. Abudaud No.3206].

Hadits Abudaud No.3206 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Abudaud 3207

Aku perintahkan kalian untuk melakukan empat perkara & aku larang kalian dari melakukan empat perkara. Yaitu beriman kepada Allah, bersaksi bahwa tak ada tuhan yg berhak disembah kecuali Allah…. & beliau menghitung dgn satu tangan beliau. Musaddad menyebutkan, 'Beriman kepada Allah', kemudian beliau menafsirkannya kepada mereka, 'Yaitu bersaksi bahwa tak ada tuhan yg berhak disembah kecuali Allah & Muhammad adl Rasulullah, mendirikan shalat, membayar zakat, & menunaikan seperlima dari rampasan perang yg kalian dapatkan. Dan aku larang kalian dari Ad dubba`, Al hantam, Al muzzaffat & Al muqayyar. Sedangkan Ibnu 'Ubaid menyebutkan, 'An Naqir sebagai ganti muqayyar. ' Dan Musaddad menyebutkan, 'An naqir & Al muqayyar tanpa menyebutkan Al muzaffat. Abu Daud berkata, Abu Hamzah adl Nashr bin Imran Adl Dluba'i. [HR. Abudaud No.3207].

Hadits Abudaud No.3207 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Abudaud 3208

Aku melarang kalian dari An naqir, Al muqayyar, Al hantam, Ad dubba`dan Al Muzaffat. Akan tetapi minumlah pada tempat air minum kalian, & ikatlah dgn tali! Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Aban telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Ikrimah & Sa'id bin Al Musayyab dari Ibnu Abbas mengenai kisah delegasi Abdul Qais. Mereka berkata, Pada apakah kami boleh minum wahai Nabi Allah?
Nabi bersabda:
Hendaknya kalian minum dari tempat minum dari kulit yg ditutup & diikat dgn tali pada bagian mulutnya. [HR. Abudaud No.3208].

Hadits Abudaud No.3208 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Abudaud 3209

Janganlah kalian minum dalam An naqir, Al muzaffat, Ad dubba & hantam. Minumlah dalam kantung kulit yg terikat kepalanya, kemudian apabila telah mengeras maka stabilkan dgn air, & apabila membuatmu tak sadar maka tumpahkanlah! [HR. Abudaud No.3209].

Hadits Abudaud No.3209 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Abudaud 3210

Janganlah kalian minum pada Ad dubba, Al muzaffat, An naqir, & buatlah minuman perasan dalam tempat-tempat minum! Mereka bertanya lagi, Wahai Rasulullah, apabila telah mengeras dalam kantung-kantung minuman?
Beliau menjawab: Tuangkan air padanya! Mereka bertanya lagi, Wahai Rasulullah! Kemudian beliau berkata kepada mereka pada kali ketiga atau keempat: Tumpahkan! Setelah itu beliau bersabda:
Sesungguhnya Allah telah mengharamkan bagiku…. Atau, Telah diharamkan bagiku khamer, judi & kendang. Beliau bersabda:
Dan segala sesuatu yg memabukkan adl haram. Sufyan berkata, Aku bertanya Ali bin Badzimah bin Badzimah tentang Al Kubah?
Ia lalu menjawab, Yaitu kendang. [HR. Abudaud No.3210].

Hadits Abudaud No.3210 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Abudaud 3211

Rasulullah melarang kami dari menggunakan Ad dubba, Al hantam, An Naqir & Al Ji'ah. [HR. Abudaud No.3211].

Hadits Abudaud No.3211 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Abudaud 3212

Aku larang kalian dari tiga hal & aku perintahkan kalian tiga hal tersebut. Aku telah melarang kalian dari ziarah kubur, sekarang lakukanlah karena di dalamnya terdapat peringatan. Aku telah melarang kalian dari meminum beberapa minuman kecuali jika minuman tersebut berada dalam geriba kulit. Minumlah dari segala bejana, tetapi jangan kalian minum sesuatu yg memabukkan. Dan aku telah melarang kalian dari memakan daging kurban setelah tiga hari, sekarang makan & nikmatilah dalam perjalanan kalian! [HR. Abudaud No.3212].

Hadits Abudaud No.3212 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Abudaud 3213

Tatkala Rasulullah melarang dari beberapa tempat minum, maka orang-orang anshar berkata, Kami tak bisa meninggalkan dari hal itu! Beliau bersabda:
Jika demikian maka aku tak melarangnya. [HR. Abudaud No.3213].

Hadits Abudaud No.3213 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Abudaud 3214

Minumlah apa yg halal! Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali telah menceritakan kepada kami Yahya bin Adam telah menceritakan kepada kami Syarik dgn sanadnya, beliau bersabda:
Jauhilah apa yg memabukkan! [HR. Abudaud No.3214].

Hadits Abudaud No.3214 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Abudaud 3215

Rasulullah pernah dibuatkan perasan (arak) dalam bejana tempat minum, jika mereka tak mendapatkan bejana untuk minum maka beliau dibuatkan perasan dalam bejana dari batu. [HR. Abudaud No.3215].

Hadits Abudaud No.3215 Secara Lengkap

[[[]]]