Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Kehormatan Shalat

Hadits Tirmidzi 2541

Kamu telah menanyakan kepadaku tentang perkara yg besar, padahal sungguh ia merupakan perkara ringan bagi orang yg telah Allah jadikan ringan baginya, yaitu: Kamu menyembah Allah & tak menyekutukannya dgn sesuatu apa pun, kamu mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, berhaji ke Baitullah. Kemudian beliau bersabda:
Maukah kamu aku tunjukkan pada pintu-pintu kebaikan?
Puasa adl perisai & sedekah akan memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api, & shalat seorang laki-laki pada pertengahan malam. Kemudian beliau membaca; Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabbnya dgn rasa takut & harap, & mereka menafkahkan sebagian dari rezki yg Kami berikan kepada mereka. (16) Seorang pun tak mengetahui apa yg disembunyikan untuk mereka yaitu (bermacam-macam nikmat) yg menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yg telah mereka kerjakan. (As-Sajdah: 16-17). Kemudian beliau bersabda:
Maukah kamu aku tunjukkan pokok perkara agama, tiang & puncaknya?
Aku menjawab: Ya, wahai Rasulullah. Beliau bersabda:
Pokok dari perkara agama adl Islam, tiangnya adl shalat, sedangkan puncaknya adl jihad.' Kemudian beliau bersabda:
Maukah kamu aku kabarkan dgn sesuatu yg menguatkan itu semua?
Aku menjawab; 'Ya, wahai Nabi Allah.' Lalu beliau memegang lisannya, & bersabda:
'Tahanlah (lidah) mu ini. Aku bertanya; 'Wahai Nabi Allah, (Apakah) sungguh kita akan diadzab disebabkan oleh perkataan yg kita ucapkan?
' Beliau menjawab; (Celakalah kamu) ibumu kehilanganmu wahai Mu'adz, Tidaklah manusia itu disunggkurkan ke dalam neraka di atas muka atau hidung mereka melainkan karena hasil ucapan lisan mereka?
Abu Isa berkata; 'Ini hadits hasan shahih.
' [HR. Tirmidzi No.2541].

Hadits Tirmidzi No.2541 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Tirmidzi 2542

Apabila kalian melihat seorang laki-laki memakmurkan masjid, maka persaksikanlah untuknya dgn keimanan, karena Allah berfirman; 'Sesungguhnya orang yg memakmurkan masjid hanyalah orang yg beriman kepada Allah & hari akhir, mendirikan shalat, & menunaikan zakat'. Abu Isa berkata; 'Ini hadits hasan gharib.' [HR. Tirmidzi No.2542].

Hadits Tirmidzi No.2542 Secara Lengkap

[[[]]]