Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Siapa yang Tidak Mendapati Arafah

Hadits Abudaud 1664

haji adl pada hari 'Arafah, barang siapa yg datang sebelum shalat Subuh semenjak malam di Muzdalifah maka Hajinya telah sempurna, hari-hari di Mina ada tiga, barang siapa yg menyegerakan dalam dua hari maka tak ada dosa padanya & barang siapa yg menunda maka tak ada dosa baginya. Abdurrahman berkata; kemudian beliau memboncengkan seorang laki-laki di belakangnya & menyerukan hal tersebut. Abu Daud berkata; & demikianlah hadits yg diriwayatkan Mihran dari Sufyan, ia berkata; haji, haji …… (ia menyebutkan dua kali). Dan telah diriwayatkan Yahya Al Qaththan dari Sufyan, ia berkata; haji ….. (ia menyebutkan satu kali). [HR. Abudaud No.1664].

Hadits Abudaud No.1664 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Abudaud 1665

Barang siapa yg mendapati Shalat ini bersama Kami, & telah datang ke Arafah sebelum itu pada malam hari atau siang hari maka sungguh telah sempurna hajinya & menghilangkan kotoran yg ada pada badannya. [HR. Abudaud No.1665].

Hadits Abudaud No.1665 Secara Lengkap

[[[]]]