Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Orang Pezina Tidak Sempurna Imannya Ketika Berzina

Hadits Tirmidzi 2549

Tidaklah seorang pezina melakukan perzinaan sedangkan dia berstatus sebagai seorang mukmin yg sempurna imannya, & tidaklah seorang pencuri melakukan pencurian sedangkan dia berstatus sebagai seorang mukmin yg sempurna imannya. Tetapi pintu taubat tetap ditawarkan kepadanya. Dan dalam bab tersebut (juga diriwayatkan) dari Ibnu Abbas & Aisyah serta Abdullah bin Abi Aufa. Abu Isa berkata; 'Hadits Abu Hurairah adl hadits hasan shahih gharib [HR. Tirmidzi No.2549].

Hadits Tirmidzi No.2549 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Tirmidzi 2550

Barangsiapa terkena hukum had lalu siksanya di dunia disegerakan, maka Allah lebih adil daripada mengulangi dua kali siksanya di akhirat kepada hambaNya, & barangsiapa yg terkena hukum had kemudian Allah menutupinya & mengampuninya, maka Allah lebih mulia daripada mengulangi kepada sesuatu yg telah Dia maafkan. Abu Isa berkata; 'Dan hadits ini hasan gharib, & inilah pendapat ahli ilmu bahwa kami tak mengetahui seorang pun yg mengkafirkan seseorang karena perbuatan zina atau mencuri atau meminum khamer.' [HR. Tirmidzi No.2550].

Hadits Tirmidzi No.2550 Secara Lengkap

[[[]]]