Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Membaca Shalawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sallam

Hadits ibnumajah 893

Ucapkanlah; ALLAHUMMA SHALLI 'ALA MUHAMMADIN ABDIKA WA RASUULIKA KAMAA SHALLAITA 'ALA IBRAHIM WA BAARIK 'ALA MUHAMMADIN WA 'ALA ALI MUHAMMADIN KAMAA BAARAKTA 'ALA IBRAHIM (Ya Allah, berilah shalawat kepada Muhammad, hamba & Rasul-Mu, sebagaimana Engkau memberi shalawat kepada Ibrahim. Dan berkahilah Muhammad & keluarganya sebagaimana Engkau memberkahi Ibrahim). [HR. ibnumajah No.893].

Hadits ibnumajah No.893 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits ibnumajah 894

Ucapkanlah; ALLAHUMMA SHALLI 'ALA MUHAMMADIN WA 'ALA ALI MUHAMMADIN KAMAA SHLLAITA 'ALA IBRAHIM INNAKA HAMIDUN MAJIIDUN. ALLAHUMMA BAARIK 'ALA MUHAMMADIN WA 'ALA ALI MUHAMMADIN KAMAA BAARAKTA 'ALA IBRAHIM INNAKA HAMIIDUN MAJIIDUN (Ya Allah, berilah shalawat kepada Muhammad & keluarganya sebagaimana Engkau memberi shalawat kepada Ibrahim & keluarganya. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji & Maha Agung. Ya Allah, berkahilah Muhammad & keluarganya sebagaimana Engkau memberkahi Ibrahim & keluarganya. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji & Maha Agung). [HR. ibnumajah No.894].

Hadits ibnumajah No.894 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits ibnumajah 895

Ucapkanlah; ALLAHUMMA SHALLI 'ALA MUHAMMADIN WA AZAWAAJIHI WA DZURRIYATIHI KAMAA SHALLAITA 'ALA IBRAHIM WA BAARIK 'ALA MUHAMMADIN WA AZWAAJIHI WA DZURRIAYITIHI KAMAA BAARAKTA 'ALA ALI IBRAHIM FIL 'ALAMIINA INNAKA HAMIIDUN MAJIIDUN (Ya Allah, berilah shalawat kepada Muhammad, isteri-isteri & keturunannya sebagaimana Engkau bershalawat kepada Ibrahim. Dan berkahilah Muhammad, isteri-isteri & keturunannya sebagaimana Engkau memberkahi Ibrahim & keluarganya di antara manusia sealam raya. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji & Maha Agung. [HR. ibnumajah No.895].

Hadits ibnumajah No.895 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits ibnumajah 896

ALLAHUMMA IJ'AL SHALAATAKA WA RAHMATAKA WA BARAKA'ATIKA 'ALA SAYYIDIL MURSALIIN WA IMAAMIL MUTTAQIIN WA KHAATAMIN NABIYYIN MUHAMMADIN 'ABDIKA WA RASUULIKA IMAAMIL KHAIRI WA QAA`IDIL KHAIRI WA RASUULIR RAHMAH. ALLAHUMMAB'ATSHU MAQAAMAN MAHMUUDAN YAGHBITHUHU BIHIL AWWALIIN WAL AKHIRIIN. ALLAHUMMA SHALLI 'ALA MUHAMMADIN WA 'ALA ALI MUHAMMADIN KAMAA SHALLAITA 'ALA IBRAHIM WA 'ALA ALI IBRAHIM INNAKA HAMIIDUN MAJIIDUN. ALLAHUMMA BAARIK 'ALA MUHAMMAD WA 'ALA ALI MUHAMMADIN KAMAA BAARAKTA 'ALA IBRAHIM WA 'ALA ALI IBRAHIM INNAKA HAMIIDUN MAJIIDUN (Ya Allah, jadikanlah shalawat, rahmat & berkah-Mu kepada pemimpin para Nabi yg diutus, imam orang-orang yg bertakwa & penutup para Nabi, Muhammad, hamba & rasul-Mu. Seorang imam & pemimpin kebaikan, serta rasul pembawa rahmat. Ya Allah, bangkitkanlah ia pada kedudukan yg terpuji, kedudukan yg menjadikan iri orang-orang terdahulu & yg akan datang. Ya Allah, berilah shalawat kepada Muhammad & keluarganya sebagaimana Engkau memberi shalawat kepada Ibrahim & keluarganya. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji & Maha Agung. Ya Allah, berkahilah Muhammad & keluarganya sebagaimana Engkau telah memberkahi Ibrahim & keluarganya. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji & Maha Agung. [HR. ibnumajah No.896].

Hadits ibnumajah No.896 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits ibnumajah 897

Tidaklah seorang muslim bershalawat kepadaku kecuali para malaikat akan mendo'akan kepadanya sebagaimana ia bershalawat kepadaku, maka ucapkanlah shalawat baik sedikit atau banyak. [HR. ibnumajah No.897].

Hadits ibnumajah No.897 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits ibnumajah 898

Barangsiapa lupa bershalawat kepadaku, maka ia akan keliru menempuh jalan ke surga. [HR. ibnumajah No.898].

Hadits ibnumajah No.898 Secara Lengkap

[[[]]]