Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Talaknya Budak Wanita dan Masa Iddahnya

Hadits ibnumajah 2069

Talak bagi seorang budak wanita itu sebanyak dua kali, & masa iddahnya adl dua kali haid. [HR. ibnumajah No.2069].

Hadits ibnumajah No.2069 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits ibnumajah 2070

Talaknya seorang budak perempuan itu dua kali, & masa tungguhnya adl dua kali haid. [HR. ibnumajah No.2070].

Hadits ibnumajah No.2070 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits ibnumajah 2071

Talaknya seorang budak perempuan itu dua kali, & masa tungguhnya adl dua kali haid. [HR. ibnumajah No.2071].

Hadits ibnumajah No.2071 Secara Lengkap

[[[]]]