Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Membeli Hamba Sahaya Ternyata Sedang Hamil

Hadits Tirmidzi 1050

Barangsiapa yg beriman kepada Allah & Hari Akhir, janganlah memasukkan air maninya ke dalam rahim wanita (yang telah disetubuhi orang lain). Abu Isa berkata; Ini merupakan hadits hasan. Telah diriwayatkan dari Ruwaifi' melalui banyak jalur. Hadits ini diamalkan oleh para ulama. Mereka tak membolehkan seorang lelaki yg membeli budak wanita yg sedang hamil untuk menyetubuhinya hingga dia melahirkan anaknya. Hadits semakna diriwayatkan dari Abu Darda`, Ibnu Abbas, Al 'Irbad bin Sariyah & Abu Sa'id. [HR. Tirmidzi No.1050].

Hadits Tirmidzi No.1050 Secara Lengkap

[[[]]]