Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Larangan untuk Melakukan Penimbunan

Hadits Abudaud 2990

Tidaklah seseorang menimbun barang, kecuali tela berbuat salah. Kemudian aku katakan kepada Sa'id; sesungguhnya engkau menimbun. Ia berkata; & Ma'mar pernah menimbun. Abu Daud berkata; & aku bertanya kepada Ahmad; apakah hukrah itu?
Ia berkata; sesuatu yg padanya terdapat kehidupan manusia. Abu Daud berkata; Al Auza'i berkata; muhtakir adl orang yg datang ke pasar untuk membeli apa yg dibutuhkan orang-orang & menyimpannya. [HR. Abudaud No.2990].

Hadits Abudaud No.2990 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Abudaud 2991

tidak ada penimbunan dalam kurma. Ibnu Al Mutsanna berkata dari Al Hasan, kemudian kami katakan kepadanya; jangan engkau katakan; dari Al Hasan! Abu Daud berkata; hadits ini menurut kami adl batil. Abu Daud berkata; dahulu Sa'id bin Al Musayyab menimbun biji kurma, dedaunan yg berguguran, serta bebijian. Dan aku mendengar Ahmad bin Yunus berkata; aku mendengar Sufyan mengenai menimbun Al Qatt (jenis tumbuh-tumbuhan), ia berkata; dahulu mereka tak suka menimbun. Dan aku bertanya kepada Abu Bakr bin 'Ayyasy, kemudian ia berkata; timbunlah! [HR. Abudaud No.2991].

Hadits Abudaud No.2991 Secara Lengkap

[[[]]]