Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Amanat Hilang

Hadits Tirmidzi 2105

Seseorang tidur lalu amanah dicabut dari hatinya kemudian membekas seperti jejak kaki lalu ia tidur lagi kemudian amanat dicabut dari hatinya hingga bekasnya tetap ada seperti jejak tangan seperti bara api yg kau gelindingkan di atas kakimu lalu kau melihatnya membengkak padahal tak ada apa pun didalamnya. Setelah itu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam mengambil batu kerikil & menggelindingkannya di atas kaki, orang-orang pun berbaiat kepada beliau hingga hampir salah seorang di antara mereka tidaklah menunaikan amanat hingga dikatakan: Di Bani Fulan ada seseorang terpercaya, hingga dikatakan pada seseorang: Alangkah kuatnya dia, alangkah cerdasnya ia, alangkah berakalnya ia padahal dihatinya tak ada sedikit pun keimanan. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda:
Suatu masa telah mendatangiku & aku tak perduli siapa diantara kalian yg aku baiat di masa itu, bila ia muslim pastilah agamanya akan mengembalikannya padaku & bila Yahudi atau Nasrani, para penarik pajaknya akan mengembalikannya padaku, sementara saat ini, aku hanya membaiat fulan & fulan dari kalian. Berkata Abu Isa: Hadits hasan shahih.
[HR. Tirmidzi No.2105].

Hadits Tirmidzi No.2105 Secara Lengkap

[[[]]]