Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Larangan Menikah Tanpa Wali

Hadits Darimi 2087

Tidak sah pernikahan tanpa seorang wali. [HR. Darimi No.2087].

Hadits Darimi No.2087 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Darimi 2088

Tidak sah pernikahan kecuali dgn seorang wali. [HR. Darimi No.2088].

Hadits Darimi No.2088 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Darimi 2089

Siapapun wanita yg dinikahkan tanpa seizin walinya, maka nikahnya tak sah, nikahnya tak sah, nikahnya tak sah, walaupun mereka berseteru. Abu 'Ashim berkata; Dan sesekali beliau bersabda:
Apabila mereka saling berseteru, maka penguasa adl wali bagi orang yg tak memiliki wali, apabila telah digauli, maka wanita tersebut mendapatkan maharnya karena ia telah menghalalkan farjinya. Abu 'Ashim berkata; Ibnu Juraij mendektekannya kepadaku pada tahun seratus empat puluh enam. [HR. Darimi No.2089].

Hadits Darimi No.2089 Secara Lengkap

[[[]]]