Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Barangsiapa Ragu Dalam Shalatnya, Kemudian Ia Menetapkan Pada Bilangan yang Ia Yakini

Hadits ibnumajah 1199

Jika salah seorang dari kalian ragu antara dua raka'at atau satu, hendaklah ia jadikan satu raka'at. Jika ragu antara dua raka'at atau tiga, hendaklah ia jadikan dua. Jika ragu antara tiga atau empat, hendaklah ia jadikan tiga. Setelah itu hendaklah ia menyempurnakan kekurangannya, hingga keraguan itu bertumpu pada sesuatu yg lebih. Kemudian sujud sahwi dua kali dalam keadaan duduk sebelum salam. [HR. ibnumajah No.1199].

Hadits ibnumajah No.1199 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits ibnumajah 1200

Jika salah seorang dari kalian merasa ragu dalam shalat hendaklah ia hilangkan keraguannya & kembali pada keyakinan. Jika ia yakin telah sempurna hendaklah sujud sahwi dua kali, jika shalatnya ternyata telah sempurna maka tambahan raka'at itu sebagai nafilah. Namun, jika raka'at shalatnya kurang, maka tambahan itu sebagai penyempurnanya. Dan dua sujud (sahwi) itu akan membuat setan benci. [HR. ibnumajah No.1200].

Hadits ibnumajah No.1200 Secara Lengkap

[[[]]]