Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Kelahiran Nabi Shollallahu Alaihi Wa Salam

Hadits Tirmidzi 3552

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam lebih dewasa segala-galanya daripadaku sekalipun dari sisi usia aku lebih dahulu dilahirkan daripada beliau, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam dilahirkan pada tahun gajah, sedang ibuku melahirkanku pada waktu itu juga. dia berkata; (Waktu itu) aku juga sempat melihat kotoran burung telah berubah berwarna hijau. Abu Isa berkata; Hadits ini adl hadis hasan gharib, kami tak mengetahui (hadits tersebut) kecuali dari hadis Muhammad bin Ishaq. [HR. Tirmidzi No.3552].

Hadits Tirmidzi No.3552 Secara Lengkap

[[[]]]