Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Kebiasaan-kebiasaan Fithrah

Hadits Nasai 4954

Sepuluh perkara yg termasuk fithrah yaitu; memotong kumis, memotong kuku, mencuci ruas-ruas jari, memanjangkan jenggot, menggosok gigi, memasukkan air ke hidung ketika berwudhu, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, beristinja` menggunakan air. Mush'ab berkata; Saya lupa yg ke sepuluh, kecuali berkumur-kumur. [HR. Nasai No.4954].

Hadits Nasai No.4954 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Nasai 4955

sepuluh hal yg termasuk fithroh yaitu menggosok gigi, memotong kumis, memotong kuku, mencuci ruas-ruas jari, mencukur bulu kemaluan, memasuk air ke hidung, & aku ragu mengenai berkumur. [HR. Nasai No.4955].

Hadits Nasai No.4955 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Nasai 4956

Sepuluh perkara yg termasuk perkara sunnah yaitu; menggosok gigi, memotong kumis, berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung, memanjangkan jenggot, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, berkhitan, mencukur bulu kemaluan, & mencuci dubur. Abu Abdur Rahman berkata; Sedangkan hadits Salman At Taimi & Ja'far bin Iyas lebih dekat dgn kebenaran daripada hadits Mush'ab bin Syaibah. Mush'ab adl orang yg haditsnya mungkar. [HR. Nasai No.4956].

Hadits Nasai No.4956 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Nasai 4957

Lima perkara termasuk dari fithrah yaitu; khitan, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, memendekkan kumis. Hadits tersebut diwaqafkan oleh Malik. [HR. Nasai No.4957].

Hadits Nasai No.4957 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Nasai 4958

Lima perkara termasuk dari fithrah, yaitu; memotong kuku, menggunting kumis, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, serta berkhitan. [HR. Nasai No.4958].

Hadits Nasai No.4958 Secara Lengkap

[[[]]]