Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Larangan Jamaah Haji Memungut Temuan

Hadits Darimi 2487

Sesungguhnya Allah menahan gajah dari Makkah, & memberikan kekuasaan kepada Rasulullah serta orang-orang mukmin terhadap mereka, ketahuilah pada saat itu, tak halal bagi seorangpun sebelumku & tak halal pula bagi seorangpun setelahku, ketahuilah sesungguhnya itu adl saatku ini, (adalah tanah) haram, tak boleh rumputnya dicabut & pohonnya ditebang serta tak boleh barang temuannya diambil, kecuali bagi orang yg hendak mengumumkannya. [HR. Darimi No.2487].

Hadits Darimi No.2487 Secara Lengkap

[[[]]]