Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Berucap Budakku Merdeka, Kemudian Ia Meninggalkan dan Belum Menjelaskan

Hadits Darimi 3137

Ahli waris sama kedudukannya dgn mayit, mereka boleh memerdekakan siapa yg lebih baik dimerdekakan. [HR. Darimi No.3137].

Hadits Darimi No.3137 Secara Lengkap

[[[]]]