Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Yang Tidak Menemukan Shalat Shubuh Bersama Imam di Muzdalifah

Hadits Nasai 2989

Barang siapa yg melakukan shalat bersama kami dgn shalat kami ini di sini, kemudian bermukim bersama dgn kami & sebelumnya telah melakukan wukuf di Arafah pada malam atau siang maka sungguh hajinya telah sempurna. [HR. Nasai No.2989].

Hadits Nasai No.2989 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Nasai 2990

Barang siapa yg mendapati shalat jama' bersama imam serta manusia hingga bertolak darinya, sungguh ia telah mendapatkan haji, & barang siapa yg belum mendapatkan bersama manusia & imam, maka ia belum mendapatkan haji. [HR. Nasai No.2990].

Hadits Nasai No.2990 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Nasai 2991

Barang siapa yg melakukan shalat ini bersama kami, & berwukuf sebelum itu di Arafah pada malam atau siang, sungguh telah sempurna hajinya & ia telah membersihkan kotorannya. [HR. Nasai No.2991].

Hadits Nasai No.2991 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Nasai 2992

Barang siapa yg melakukan shalat ini bersama kami & berwukuf di tempat wukuf ini hingga bertolak & telah bertolak sebelum itu dari Arafah pada malam atau siang hari, sungguh telah sempurna hajinya & ia telah membersihkan kotorannya. [HR. Nasai No.2992].

Hadits Nasai No.2992 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Nasai 2993

Barang siapa yg melakukan shalat subuh di sini bersama kami & telah mendatangi Arafah sebelumnya, sungguh ia telah membersihkan kotorannya & hajinya telah sempurna. [HR. Nasai No.2993].

Hadits Nasai No.2993 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Nasai 2994

Inti Haji adl wukuf di Arafah, barang siapa yg datang pada malam tanggal sembilan Dzul Hijjah sebelum shalat Subuh, maka sungguh ia telah mendapatkan hajinya. Hari-hari di Mina adl tiga hari, barang siapa yg menyegerakan pada dua hari maka tak ada dosa baginya & barang siapa yg menunda maka tak ada dosa baginya. Kemudian beliau memboncengkan seseorang & dia mulai mengumumkan hal tersebut diantara manusia. [HR. Nasai No.2994].

Hadits Nasai No.2994 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Nasai 2995

Al Muzdalifah seluruhnya adl tempat untuk wukuf. [HR. Nasai No.2995].

Hadits Nasai No.2995 Secara Lengkap

[[[]]]