Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Tafsir Atirah

Hadits Nasai 4155

Sembelihlah untuk Allah 'azza wajalla pada bulan apa saja, berbuat baiklah kepada Allah & berilah makan kepada orang lain. [HR. Nasai No.4155].

Hadits Nasai No.4155 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Nasai 4156

Sembelihlah pada bulan apa saja, & berbuat baiklah kepada Allah 'azza wajalla, & berilah makan. beliau bersabda:
Dalam setiap saimah (kambing yg berumur lehih dari setahun) terdapat fara', hewan ternakmu memberinya makan hingga apabila telah kuat untuk hamil maka engaku sembelih kambing tersebut & bersedekah dgn dagingnya. [HR. Nasai No.4156].

Hadits Nasai No.4156 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Nasai 4157

Sesungguhnya saya pernah melarang dari menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari, agar boleh bagi kalian maka Allah 'azza wajalla telah datang dgn kebaikan, makan & bersedekahlah serta simpanlah. Dan sesungguhnya hari-hari ini adl hari-hari makan & minum serta berdzikir kepada Allah 'azza wajalla pada bulan apa saja. Berbuatlah baik kepada Allah 'azza wajalla & berilah makan. Kemudian seorang laki-laki berkata; wahai Rasulullah, dahulu kami menyembelih anak hewan yg pertama pada masa jahiliyah, maka apakah yg anda perintahkan kepada kami?
Rasulullah bersabda:
Dalam setiap kambing yg berumur lebih dari satu tahun terdapat anak pertama yg disembelih yg diberi makan oleh kambingmu hingga apabila telah siap untuk hamil maka engkau menyembelihnya & mensedekahkan dagingnya untuk orang yg diperjalanan, maka hal tersebut adl lebih baik. [HR. Nasai No.4157].

Hadits Nasai No.4157 Secara Lengkap

[[[]]]