Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Masuk Ke Makkah

Hadits ibnumajah 2931

memasuki Makkah dari bukit tertinggi. Dan jika keluar, maka beliau akan keluar dari bukit terendah. [HR. ibnumajah No.2931].

Hadits ibnumajah No.2931 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits ibnumajah 2932

memasuki Makkah pada siang hari. [HR. ibnumajah No.2932].

Hadits ibnumajah No.2932 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits ibnumajah 2933

Apakah 'Aqil menyiapkan rumah untuk kita?
' Beliau kemudian bersabda:
'Besok kita singgah di lembah Bani Kinanah.' Yang beliau maksud adl Al Muhashshab, sebuah lokasi melempar jumrah yg pernah menjadi lokasi kaum Quraisy berikrar untuk tak kufur. Ini terjadi saat Bani Kinanah bersekutu dgn Quraisy melawan Bani Hasyim dgn menolak mengawinkan keturunan Bani Hasyim & menolak berdagang dgn mereka. Ma'mar berkata; 'Zuhri berkata; 'Al Khaif adl sebuah lembah'.' [HR. ibnumajah No.2933].

Hadits ibnumajah No.2933 Secara Lengkap

[[[]]]