Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Berapa Mahar Isteri dan Anak Puteri Nabi Shollallahu Alaihi Wa Salam

Hadits Darimi 2102

Mahar para isteri beliau adl dua belas 'uqiyah & nasy. Aisyah melanjutkan; Tahukah kamu apakah nasy itu?, Aku menjawab; Tidak. Aisyah berkata; Setengah 'Uqiyah. Ini adl mahar Rasulullah untuk para isterinya. [HR. Darimi No.2102].

Hadits Darimi No.2102 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Darimi 2103

Ketahuilah, janganlah kalian berlebihan dalam mahar wanita, apabila berlebihan dalam mahar merupakan bentuk kemuliaan di dunia atau ketakwaan di sisi Allah, niscaya yg paling pertama kali melakukannya adl Rasulullah . Tidaklah beliau memberikan mahar kepada seorangpun dari para isterinya & tak seorangpun dari anak-anak wanitanya yg diberi mahar di atas dua belas 'uqiyah. Sungguh salah seorang diantara kalian berlebihan dalam mahar isterinya, hingga tinggallah dalam dirinya permusuhan kepada isterinya, sampai dirinya mengatakan; Aku telah menanggung segala sesuatu hingga tali geriba, atau hingga berkeringat seperti geriba berkeringat. [HR. Darimi No.2103].

Hadits Darimi No.2103 Secara Lengkap

[[[]]]