Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Musa Menempeleng Malaikat Pencabut Nyawa

Hadits Nasai 2062

Malaikat yg diberi tugas mengurus kematian pernah diutus untuk menemui Musa Alaihis Salam. Setelah malaikat datang menemuinya, Musa memukulnya, lalu matanya buta sebelah & ia kembali menemui Rabbnya seraya berkata; Engkau telah mengutusku untuk menemui seorang hamba yg tak menginginkan kematiannya. Maka Allah Azza wa Jalla mengembalikan matanya & berfirman: Kembalilah & katakan kepadanya; Hendaklah Musa meletakkan tangannya di atas punggung sapi jantan, maka yg ditutup oleh tangannya adl bagian umurnya & setiap rambut -yang ditutup oleh tangannya sama dgn masa- satu tahun. Ia bertanya; Wahai Rabbku, kemudian apa?
Dia berfirman: Itulah kematiannya. Malaikat berkata; Sekarang akan beres, lalu ia memohon kepada Allah Azza Wa Jalla agar didekatkan dari bumi yg disucikan sejauh lemparan batu. Rasulullah bersabda:
Andai aku berada di sana, niscaya akan aku perlihatkan kuburannya kepada kalian di samping jalan di bawah bukit merah. [HR. Nasai No.2062].

Hadits Nasai No.2062 Secara Lengkap

[[[]]]