Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Meletakkan Kedua Lutut Sebelum Tangan Ketika Sujud

Hadits Tirmidzi 248

apabila sujud, beliau meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya, & apabila bangkit beliau mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Ia berkata; Al Hasan bin Ali menambahkan dalam haditsnya bahwa Yazid bin Harun berkata; Syarik tak pernah meriwayatkan dari 'Ashim bin Kulaib kecuali hadits ini. Abu Isa berkata; Hadits ini hasan gharib, & kami tak mengetahui seorangpun yg meriwayatkan hadits seperti ini dari Syarik. Hadits ini diamalkan oleh kebanyakan ahli ilmu, mereka berpendapat hendaknya seseorang meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya, & mengangkat kedua tangan sebelum kedua lututnya ketika bangkit. Hammam meriwayatkan hadits ini dari 'Ashim secara mursal & tak menyebutkan di dalamnya nama Wa'il bin Hujr. [HR. Tirmidzi No.248].

Hadits Tirmidzi No.248 Secara Lengkap

[[[]]]