Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Makruhnya Kalung Dari Benang Pada Leher Binatang

Hadits Muslim 3951

Putuskanlah semua kalung dari tali yg berada di leher unta.! Malik berkata; 'Aku mengira larangan itu berlaku jika kalung tersebut bertujuan untuk menolak penyakit 'Ain (disebabkan mata). [HR. Muslim No.3951].

Hadits Muslim No.3951 Secara Lengkap

[[[]]]

Pakaian dan Perhiasan