Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Bersatir Bagi Orang yang Buang Air Besar dan Kencing

Hadits ibnumajah 332

Barangsiapa beristijmar hendaklan dgn bilangan ganjil, barangsiapa melakukannya maka ia telah berbuat baik, & barangsiapa tak melakukannya maka ia tak berdosa. Barangsiapa mengeluarkan sisa-sisa makan dari sela gigi hendaklah ia buang, & barangsiapa mengunyah hendaklah ia telan. Siapa melakukannya maka ia telah berbuat baik, & siapa yg tak melakukannya maka ia tak berdosa. Barangsiapa masuk WC hendaklah membuat satir. Jika ia tak mendapatkannya kecuali gundukan pasir hendaklah ia jadikan sebagai penghalang, sebab setan mempermainkan tempat duduk anak Adam. Siapa yg melakukan sedemikian ini, berarti ia telah melakukan kebaikan. Jika tidak, iapun tak berdosa. Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Umar telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Ash Shabbah dgn sanadnya seperti itu, & dia memberikan tambahan di dalamnya; & barangsiapa memakai celak hendaklah dgn ganjil. Siapa yg melakukan sedemikian ini, berarti ia telah melakukan kebaikan. & barangsiapa mengunyah hendaklah ia telan. [HR. ibnumajah No.332].

Hadits ibnumajah No.332 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits ibnumajah 333

Datangilah dua Asa`ah itu, Waki' berkata; Yakni pohon kurma yg masih kecil, & katakan kepada keduanya; 'Sesungguhnya Rasulullah memerintahkan kalian berdua untuk berkumpul. Maka keduanya pun menyatu hingga beliau menggunakannya sebagai sater untuk buang hajat. Setelah itu beliau bersabda kepadaku: Datanglah kepada keduanya & katakan kepada mereka; 'Hendaklah setiap kalian kembali ke tempatnya semula, ' lalu aku pun mengatakan hal itu kepada keduanya hingga mereka kembali (ke tempatnya semula). [HR. ibnumajah No.333].

Hadits ibnumajah No.333 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits ibnumajah 334

Satir yg paling disukai oleh Nabi untuk buang hajat adl tembok atau pohon kurma yg masih kecil. [HR. ibnumajah No.334].

Hadits ibnumajah No.334 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits ibnumajah 335

Rasulullah menjauh ke suatu lembah kemudian kencing, hingga akupun berpaling ketika beliau kencing. [HR. ibnumajah No.335].

Hadits ibnumajah No.335 Secara Lengkap

[[[]]]