Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Barangsiapa Berperang untuk Riya dan Ingin Dipuji

Hadits Muslim 3527

Sesungguhnya manusia yg pertama kali dihisap pada hari Kiamat ialah seseorang yg mati syahid, lalu diperlihatkan kepadanya kenikmatan sehingga ia mengetahuinya dgn jelas, lantas Dia bertanya: 'Apa yg telah kamu lakukan di dunia wahai hamba-Ku?
Dia menjawab: 'Saya berjuang & berperang demi Engkau ya Allah sehingga saya mati syahid.' Allah berfirman: 'Dusta kamu, sebenarnya kamu berperang bukan karena untuk-Ku, melainkan agar kamu disebut sebagai orang yg berani. Kini kamu telah menyandang gelar tersebut.' Kemudian diperintahkan kepadanya supaya dicampakkan & dilemparkan ke dalam neraka. Dan didatangkan pula seseorang yg belajar Al-Qur'an & mengajarkannya, lalu diperlihatkan kepadanya kenikmatan sehingga ia mengetahuinya dgn jelas, Allah bertanya: 'Apa yg telah kamu perbuat?
' Dia menjawab, 'Saya telah belajar ilmu & mengajarkannya, saya juga membaca Al Qur'an demi Engkau.' Allah berfirman: 'Kamu dusta, akan tetapi kamu belajar ilmu & mengajarkannya serta membaca Al Qur'an agar dikatakan seorang yg mahir dalam membaca, & kini kamu telah dikatakan seperti itu, kemudian diperintahkan kepadanya supaya dia dicampakkan & dilemparkan ke dalam neraka. Dan seorang laki-laki yg di beri keluasan rizki oleh Allah, kemudian dia menginfakkan hartanya semua, lalu diperlihatkan kepadanya kenikmatan sehingga ia mengetahuinya dgn jelas.' Allah bertanya: 'Apa yg telah kamu perbuat dengannya?
' dia menjawab, 'Saya tak meninggalkannya sedikit pun melainkan saya infakkan harta benda tersebut di jalan yg Engkau ridlai. Allah berfirman: 'Dusta kamu, akan tetapi kamu melakukan hal itu supaya kamu dikatakan seorang yg dermawan, & kini kamu telah dikatakan seperti itu.' Kemudian diperintahkan kepadanya supaya dia dicampakkan & dilemparkan ke dalam neraka. Dan telah menceritakan kepadaku Ali bin Khasyram telah mengabarkan kepada kami Al Hajjaj -yaitu Ibnu Muhammad- dari Ibnu Juraij telah menceritakan kepadaku Yunus bin Yusuf dari Sulaiman bin Yasar dia berkata, Orang-orang berpencar dari hadapan Abu Hurairah, lantas Natil As Syami …kemudian dia menyebutkan hadits tersebut seperti haditsnya Khalid bin Al Harits. [HR. Muslim No.3527].

Hadits Muslim No.3527 Secara Lengkap

[[[]]]