Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Perintah Nabi Shallallahu ‘alaihi Wa Sallam untuk Mengikuti Apa yang Telah Disepakati oleh Ahli Ilmu

Hadits Bukhari 6777

Madinah itu bagaikan mesin tungku api, ia membersihkan karat-karat (besi) & menyaring yg baik-baik saja. [HR. Bukhari No.6777].

Hadits Bukhari No.6777 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 6778

Allah telah mengutus Muhammad dgn membawa kebenaran & menurunkan al Kitab bersamanya, yg diantara ayat yg diturunkan adl ayat rajam. [HR. Bukhari No.6778].

Hadits Bukhari No.6778 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 6779

aku pernah tersungkur antara mimbar Rasulullah hingga kamar Aisyah dgn setengah pingsan, lantas ada seseorang datang & meletakkan kakinya di tengkuknya, terlihat aku seolah-olah gila, padahal aku tak gila, hanya karena aku sangat kelaparan. [HR. Bukhari No.6779].

Hadits Bukhari No.6779 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 6780

Apakah engkau pernah menghadiri shalat 'ied bersama Rasulullah ?
' ia menjawab, 'Benar, kalaulah bukan karena kedudukanku di sisi beliau, sungguh aku tak mungkin bisa menghadirinya semenjak kecil. Beliau mendatangi 'alam (tanda batas shalat) di perkampungan Katsir bin Shalt, kemudian beliau shalat, lalu berkhutbah. -Ibnu Abbas tak menyebut-nyebut adzan & tak pula iqamat- Kemudian beliau perintahkan untuk bersedekah, sehingga para wanita melepaskan anting-anting yg berada di telinga mereka & kalung yg berada di leher mereka, sementara Bilal mendatangi mereka untuk mengambil barang-barang itu, kemudian ia kembali menemui nabi . [HR. Bukhari No.6780].

Hadits Bukhari No.6780 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 6781

mendatangi Quba dgn berjalan kaki & berkendaraan. [HR. Bukhari No.6781].

Hadits Bukhari No.6781 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 6782

Kuburkanlah aku bersama-sama sahabatku, & jangan kuburkan aku bersama nabi di rumah, sebab aku tak suka dikeramatkan. [HR. Bukhari No.6782].

Hadits Bukhari No.6782 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 6783

berilah aku ijin agar aku dikuburkan bersama dua sahabatku (Nabi & Abu Bakar), padahal hari-hari sebelumnya jika ada sahabat laki-laki yg mengutus utusan kepada Aisyah (agar dikuburkan bersama nabi atau Abu bakar), 'Aisyah selalu menjawab TIDAK, demi Allah, selamanya aku sama sekali tak akan memberi kesempatan kepada seorangpun. [HR. Bukhari No.6783].

Hadits Bukhari No.6783 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 6784

shalat 'ashar, (selesai shalat) beliau mendatangi 'Awali sementara matahari masih meninggi. Dan Al Laits menambahkan dari Yunus 'dan jarak 'Awali empat atau tiga mil.' [HR. Bukhari No.6784].

Hadits Bukhari No.6784 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 6785

Satu sha' di jaman Nabi adl satu mud lebih sepertiga (mud kalian) hari ini, & bahkan terkadang ditambahi lagi. Alqasim bin Malik mendengar dari Ju'aid. [HR. Bukhari No.6785].

Hadits Bukhari No.6785 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 6786

Ya Allah, berilah barakah bagi mereka dalam takaran mereka, juga berkahilah mereka dalam sha' & mud mereka, maksudnya bagi penduduk Madinah. [HR. Bukhari No.6786].

Hadits Bukhari No.6786 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 6787

nabi memberi instruksi (agar mereka dirajam), & akhirnya keduanya pun dirajam dekat tempat meletakkan jenazah di masjid. [HR. Bukhari No.6787].

Hadits Bukhari No.6787 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 6788

Inilah gunung yg mencintai kami & kami mencintainya. Ya Allah, sesungguhnya Ibrahim telah mengharamkan Makkah & aku sekarang mengharamkan apa yg di antara kedua gunungnya (Madinah). Hadits ini dikuatkan oleh Sahl dari Nabi tentang Uhud. [HR. Bukhari No.6788].

Hadits Bukhari No.6788 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 6789

jarak antara dinding masjid yg menghadap kiblat & mimbar sebesar tempat kambing bisa lewat. [HR. Bukhari No.6789].

Hadits Bukhari No.6789 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 6790

Antara rumahku & mimbarku ada taman dari taman-taman surga, & mimbarku diatas telagaku. [HR. Bukhari No.6790].

Hadits Bukhari No.6790 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 6791

Nabi melombakan antara dua kuda, kuda yg memang khusus untuk pacuan dilepas dari Haifa hingga Tsaniyyatul wada', sedang kuda biasa (tak dipersiapkan untuk pacuan) dilepas dari Tsaniyatul wada' hingga masjid bani Zuraiq, & Abdullah di antara mereka yg ikut pacuan. [HR. Bukhari No.6791].

Hadits Bukhari No.6791 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 6792

Aku mendengar Umar di atas mimbar nabi . [HR. Bukhari No.6792].

Hadits Bukhari No.6792 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 6793

Utsman bin Affan berpidato kepada kami di atas mimbar Nabi . [HR. Bukhari No.6793].

Hadits Bukhari No.6793 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 6794

Pernah sebuah bejana besar diletakkan untukku & Rasulullah , lantas kami mandi bersama. [HR. Bukhari No.6794].

Hadits Bukhari No.6794 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 6795

Nabi mengadakan perjanjian antara Anshar & Quraisy di perkampungan Madinah, beliau juga berqunut mendoakan kecelakaan atas beberapa perkampungan Bani Salim. [HR. Bukhari No.6795].

Hadits Bukhari No.6795 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 6796

sehingga aku bisa memberimu minum dgn bejana yg pernah dipakai Rasulullah minum, & engkau bisa shalat di masjid yg pernah dipakai nabi untuk shalat. Maka aku berangkat bersamanya, & ia memberiku minum dgn minyak sawiq & memberiku makanan dgn kurma, & aku shalat di masjidnya. [HR. Bukhari No.6796].

Hadits Bukhari No.6796 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 6797

Semalaman aku didatangi oleh utusan rabbku di 'Aqiq, utusan itu menyampaikan pesan 'Shalatlah engkau di lembah berbarakah ini & katakanlah untuk Umrah & haji'. Sedang Harun bin Ismail berkata, Ali menceritakan kepada kami, Untuk umrah saat haji. [HR. Bukhari No.6797].

Hadits Bukhari No.6797 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 6798

Nabi menetapkan miqat (tempat bermula ibadah haji atau umrah) di qarnul manazil bagi penduduk Nejed, Juhfah untuk penduduk Syam, & Dzul Hulaifah untuk penduduk Madinah. Ibnu Umar berkata, Aku mendengar ini dari nabi , & telah sampai berita kepadaku bahwa nabi bersabda Dan Yalamlam untuk penduduk Yaman. Lalu Ibnu Umar ditanya bagaimana dgn penduduk Irak, lantas ia menjawab, Ketika itu Irak belum ada. [HR. Bukhari No.6798].

Hadits Bukhari No.6798 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 6799

malaikat diperlihatkan kepada beliau ketika beliau di Muarras (tempat pemberhentian untuk istrahat) di Dzul hulaifah, kemudian dikatakan kepada beliau, Sungguh engkau sedang di Batha' yg penuh berkah. [HR. Bukhari No.6799].

Hadits Bukhari No.6799 Secara Lengkap

[[[]]]

Berpegang Teguh Terhadap Kitab dan Sunnah