Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Larangan untuk Berbarengan Dalam Kamar Mandi, Atau Bercakap-cakap

Hadits ibnumajah 336

Janganlah dua orang yg sedang buang hajat bercakap-cakap, hingga setiap dari keduanya melihat aurat yg lain. Sesungguhnya Allah murka dgn yg demikian itu. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Salm bin Ibrahim Al Warraq berkata, telah menceritakan kepada kami Ikrimah dari Yahya bin Abu Katsir dari Iyadl bin Hilal. Muhammad bin Yahya berkata; sanad yg Ini yg benar. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Humaid berkata, telah menceritakan kepada kami Ali bin Abu Bakar bin Sulaiman dari Sufyan Ats Tsauri dari Ikrimah bin Ammar dari Yahya bin Abu Katsir dari Iyadl bin Abdullah sebagaimana hadits diatas. [HR. ibnumajah No.336].

Hadits ibnumajah No.336 Secara Lengkap

[[[]]]