Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Disebut Ramadan Atau Bulan Ramadan?

Hadits Bukhari 1765

Apabila bulan Ramadhah datang, maka pintu-pintu surga dibuka. [HR. Bukhari No.1765].

Hadits Bukhari No.1765 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 1766

Apabila bulan Ramadhah datang, maka pintu-pintu langit dibuka sedangkan pintu-pintu jahannam ditutup & syaitan-syaitan dibelenggu. [HR. Bukhari No.1766].

Hadits Bukhari No.1766 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 1767

Jika kamu melihatnya maka berpuasalah & jika kamu melihatnya lagi maka berbukalah. Apabila kalian terhalang oleh awan maka perkirakanlah jumlahnya (jumlah hari disempurnakan) . Dan berkata, selainnya dari Al Laits telah menceritakan kapada saya 'Uqail & Yunus: Ini maksudnya untuk hilal bulan Ramadhan. [HR. Bukhari No.1767].

Hadits Bukhari No.1767 Secara Lengkap

[[[]]]

Shaum