Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Sedang Dalam Memperpanjang Bacaan Dalam Shalat yang Bacaannya Dikeraskan Atau yang Tidak

Hadits Muslim 677

Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu, & janganlah pula merendahkannya. Dia berkata, Ayat ini turun ketika Rasululah berdakwah secara sembunyi-sembunyi di Makkah. Beliau apabila shalat mengimami para sahabatnya maka beliau mengangkat suaranya dgn bacaan al-Qur'an. Sedangkan kaum musyrikin apabila mendengar hal tersebut maka mereka mencela al-Qur'an, & yg menurunkannya (Allah & Jibril), & yg membawanya (Muhammad). Maka Allah berfirman kepada nabiNya Shallallahu'alaihiwasallam, 'Janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu sehingga orang-orang musyrik mendengar bacaanmu & janganlah kamu merendahkannya dari para sahabatmu. Perdengarkanlah al-Qur'an kepada mereka, & janganlah kamu mengeraskannya sekeras-kerasnya, & usahakanlah jalan pertengahan antara hal tersebut.' Dia berkata, 'Antara keras & pelan'. [HR. Muslim No.677].

Hadits Muslim No.677 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Muslim 678

Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu, & janganlah pula merendahkannya. Dia berkata, Ayat ini diturunkan berkenaan dgn doa. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Hammad yakni Ibnu Zaid --lewat jalur periwayatan lain-- dia berkata, & telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Abu Usamah & Waki' --lewat jalur periwayatan lain--. Abu Kuraib berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah semuanya meriwayatkan dari Hisyam dgn sanad ini hadits semisalnya. [HR. Muslim No.678].

Hadits Muslim No.678 Secara Lengkap

[[[]]]