Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Orang yang Bersumpah Palsu untuk Mendapatakan Harta Orang Lain

Hadits Abudaud 2822

Barangsiapa yg bersumpah dalam keadaan berbuat dosa untuk memutuskan harta orang muslim, maka ia akan berjumpa dgn Allah dalam keadaan dimurkai. Al Asy'ats berkata; mengenai diriKu. Demi Allah, antara diriku & antara seseorang yahudi terdapat lahan yg diperselisihkan, kemudian ia mengingkariku. Lalu aku datang bersamanya kepada Nabi , kemudian Nabi berkata kepadaku: Apakah engkau memiliki bukti?
aku katakan; tidak. Beliau berkata kepada orang yahudi tersebut: Bersumpahlah! Aku katakan; wahai Rasulullah, jika demikian ia akan bersumpah & pergi membawa hartaku. Kemudian Allah ta'ala menurunkan ayat: Sesungguhnya orang-orang yg menukar janji (nya dengan) Allah & sumpah-sumpah mereka dgn harga yg sedikit….. hinggga akhir ayat. [HR. Abudaud No.2822].

Hadits Abudaud No.2822 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Abudaud 2823

Tidaklah seseorang mengambil harta dgn sumpah melainkan ia akan berjumpa dgn Allah dalam keadaan terpotong tangannya. Kemudian orang Kindi tersebut berkata; tanah tersebut adl tanahnya. [HR. Abudaud No.2823].

Hadits Abudaud No.2823 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Abudaud 2824

Ketahuilah, sesungguhnya apabila ia bersumpah untuk memakan harta secara zhalim niscaya ia akan bertemu dgn Allah 'azza wajalla dalam keadaan berpaling darinya. [HR. Abudaud No.2824].

Hadits Abudaud No.2824 Secara Lengkap

[[[]]]