Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Keutamaan Musibah Jika Mengharap-harap Pahala

Hadits Tirmidzi 942

Jika anak seorang hamba meninggal, Allah berfirman kepada para malaikatNya: Kalian telah mencabut anak hambaKu. Mereka menjawab; 'Ya.' (Allah Tabaraka Wa Ta'ala) berfirman; 'Kalian telah mencabut buah hatinya.' Mereka menjawab; 'Ya.'(Allah Tabaraka Wa Ta'ala) bertanya: 'Apa yg dikatakan hambaKu.' Mereka menjawab; 'Dia memujiMu & mengucapkan istirja'.' Allah berkata:
'Bangunlah untuk hambaKu satu rumah di syurga, & berilah nama dgn Baitulhamd'. Abu Isa berkata; Ini merupakan hadits hasan shahih.
[HR. Tirmidzi No.942].

Hadits Tirmidzi No.942 Secara Lengkap

[[[]]]