Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Lelaki Boleh Rujuk Tanpa Perlu Adanya Saksi

Hadits Abudaud 1870

engkau mencerai tak secara sunah & kembali tak secara sunah. Persaksikan atas perceraiannya & ruju' (kembali kapadanya), & jangan engkau ulang hal itu lagi! [HR. Abudaud No.1870].

Hadits Abudaud No.1870 Secara Lengkap

[[[]]]