Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Warisan Orang Islam Dari Orang Musyrik

Hadits ibnumajah 2719

Seorang muslim tak berhak memberikan harta warisannya kepada orang kafir, demikian pula seorang kafir tak diperkenankan memberikan harta warisannya kepada seorang muslim. [HR. ibnumajah No.2719].

Hadits ibnumajah No.2719 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits ibnumajah 2720

Seorang muslim tak boleh memberikan harta warisan kepada orang kafir, demikian pula orang kafir tak boleh memberikan harta warisannya kepada orang muslim. [HR. ibnumajah No.2720].

Hadits ibnumajah No.2720 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits ibnumajah 2721

Pemeluk dua agama (yang berlainan) tak boleh saling mewarisi. [HR. ibnumajah No.2721].

Hadits ibnumajah No.2721 Secara Lengkap

[[[]]]