Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Larangan Bercelak Bagi Wanita yang Berkabung

Hadits Nasai 3482

Tidak, hingga berlalu empat bulan sepuluh hari. Kemudian wanita itu berkata, Sesungguhnya aku mengkhawatirkan penglihatannya. Kemudian beliau bersabda:
Tidak, kecuali setelah empat bulan sepuluh hari. Dahulu salah seorang dari kalian pada masa jahiliyah berkabung terhadap suaminya hingga satu tahun, kemudian melempar kotoran binatang pada penghujung tahun. [HR. Nasai No.3482].

Hadits Nasai No.3482 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Nasai 3483

Sesungguhnya 'iddah itu empat bulan sepuluh hari. [HR. Nasai No.3483].

Hadits Nasai No.3483 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Nasai 3484

Sesungguhnya masa 'iddah adl empat bulan sepuluh hari. Kemudian aku berkata kepada Zainab, Apakah penghujung tahun itu?
Ia menjawab, Di masa jahiliyah dulu seorang wanita jika suaminya meninggal maka ia menuju rumahnya yg paling buruk & tinggal di sana hingga berlalu satu tahun, kemudian ia keluar & melempar kotoran hewan di belakangnya. [HR. Nasai No.3484].

Hadits Nasai No.3484 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Nasai 3485

Sesungguhnya masa 'iddah adl empat bulan sepuluh hari hingga selesai masa 'iddah. [HR. Nasai No.3485].

Hadits Nasai No.3485 Secara Lengkap

[[[]]]