Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Pertempuran Khaibar

Hadits Bukhari 3874

mengerjakan shalat 'Ashar. Setelah itu beliau minta perbekalan, namun beliau tak diberi kecuali makanan yg terbuat dari tepung. Maka beliau memintanya lalu memakannya & kami pun ikut memakannya. Setelah itu beliau berdiri untuk melaksanakan shalat Maghrib, beliau berkumur-kumur, & kami juga berkumur-kumur, lalu mengerjakan shalat tanpa berwudlu' lagi. [HR. Bukhari No.3874].

Hadits Bukhari No.3874 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 3875

Apakah api-api itu. Untuk apa dinyalakan?. Mereka menjawab; Untuk memasak daging. Beliau bertanya: Daging apa?. Mereka menjawab; Daging keledai jinak. Maka Nabi bersabda:
Tumpahkan & pecahkanlah (periuk-periuknya). Seorang laki-laki bertanya; Wahai Rasulullah, tidakkah kita menumpahkannya lalu mencucinya?. Beliau bersabda:
Atau seperti itu. Ketika rombongan pasukan sudah saling berhadapan, saat itu 'Amir membawa pedangnya yg pendek, lalu dia mengayunkannya untuk menebas betis kaki seorang Yahudi. Namun pedangnya berbalik mengenai kakinya & tepat melukai mata kaki 'Amir hingga menyebabkan dia gugur. Salamah berkata; Ketika mereka kembali, Salamah berkata; Rasulullah melihatku lalu memegang tanganku seraya berkata; Ada apa denganmu?. Aku berkata kepada beliau; Demi bapak ibuku sebagai tebusan tuan. Orang-orang menganggap bahwa 'Amir telah melakukan amalan yg sia-sia. Nabi bertanya: Mereka berdusta. Siapa yg mengatakannya?
Sesungguhnya dia mendapatkan dua pahala. -Beliau mengumpulkan dua jarinya- Sungguh dia seorang mujahid yg telah berjuang dgn gigih. Sedikit sekali orang Arab yg dapat melakukan seperti yg dia lakukan. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Hatim ia berkata; (Dalam riwayat lain menggunakan kalimat) nasya'a bihaa, artinya mencontohkannya. [HR. Bukhari No.3875].

Hadits Bukhari No.3875 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 3876

Hancurlah Khaibar. Sesungguhnya kami apabila mendatangi perkampungan suatu kaum, (maka amat buruklah pagi hari yg dialami orang-orang yg diperingatkan tersebut). QS Ash Shaffat; 177. [HR. Bukhari No.3876].

Hadits Bukhari No.3876 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 3877

Allahu Akbar. Hancurlah Khaibar. Sesungguhnya kami apabila mendatangi perkampungan suatu kaum, (maka amat buruklah pagi hari yg dialami orang-orang yg diperingatkan tersebut). QS Ash Shaffat; 177. Selanjutnya kami berhasil mendapatkan daging-daging keledai, tiba-tiba seorang penyeru Nabi berseru; Sesungguhnya Allah & Rasul-Nya melarang kalian memakan daging keledai, karena dia najis. [HR. Bukhari No.3877].

Hadits Bukhari No.3877 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 3878

Sesungguhnya Allah & Rasul-Nya melarang kalian memakan daging keledai jinak. Mendengar itu periuk-periuk ditumpahkan, padahal isinya penuh dgn daging keledai. [HR. Bukhari No.3878].

Hadits Bukhari No.3878 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 3879

Allahu Akbar, hancurlah Khoibar. Sesungguhnya kami apabila mendatangi perkampungan suatu kaum, (maka amat buruklah pagi hari yg dialami orang-orang yg diperingatkan tersebut). QS Ash Shaffat; 177. Ketika penduduk Khaibar keluar & berjalan dalam kegelapan. Maka Nabi membunuh para pasukan mereka & menawan anak-anak mereka. Dan diantara tawanan tersebut terdapat seorang wanita bernama Shafiyah, semula ia tawanan milik Dihyah Al Kalbi lalu diberikan kepada Nabi , kemudian beliau menikahinya & menjadikan pembebasannya sebagai mahar pernikahannya. Abdul 'Aziz berkata kepada Tsabit: Wahai Abu Muhammad, apakah kamu pernah bertanya kepada Anas, Apa yg beliau jadikan maharnya?. Maka Tsabit menganggukkan kepalanya tanda membenarkan. [HR. Bukhari No.3879].

Hadits Bukhari No.3879 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 3880

Nabi menawan Shafiyyah lalu membebaskannya kemudian menikahinya. Tsabit bertanya kepada Anas; Apa maharnya?. Anas menjawab; Maharnya adl dirinya, lalu beliau memerdekakannya. [HR. Bukhari No.3880].

Hadits Bukhari No.3880 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 3881

Sesungguhnya orang itu termasuk dari penduduk neraka. Seorang laki-laki dari kaumnya berkata; Aku adl sahabatnya. Sahal berkata; Kemudian dia berangkat bersama orang itu, apabila dia berhenti orang itu pun berhenti & bilamana dia bergegas maka orang itupun bergegas bersamanya. Sahal melanjutkan; Kemudian laki-laki itu (orang yg berperang tadi) ditemukan dalam keadaan terluka sangat parah hingga mengharapkan segera mati. Lalu ia itu meletakkan pedangnya di tanah & ujung pedangnya diletakkah diantara dua dadanya lalu dia membunuh dirinya sendiri. Maka orang yg bersamanya tadi pergi menemui Rasulullah sambil berkata; Aku bersaksi bahwa tuan adl benar-benar utusan Allah. Beliau bertanya: Kenapa kamu berkata seperti itu?. Orang itu menjawab; Orang yg tuan sebutkan tadi benar-benar penghuni neraka. Mendengar perkataanya, para sahabat merasa heran. Aku lalu berkata; Aku menjadi saksinya. Aku telah keluar bersamanya dimana aku mencarinya kemudian aku dapatkan dia dalam keadaan luka parah, hingga ia berkeinginan supaya cepat mati, lalu dia meletakkan pedangnya di tanah & ujung pedangnya diletakkah diantara dua dadanya setelah itu dia membunuh dirinya sendiri. Pada kesempatan itu juga Rasulullah bersabda:
Sesungguhnya ada seseorang yg mengamalkan amalan penduduk surga berdasarkan yg nampak oleh manusia padahal dia adl dari golongan penduduk neraka. Dan ada seseorang yg mengamalkan amalan penduduk neraka berdasarkan yg nampak oleh manusia padahal dia sebenarnya dari golongan penduduk surga. [HR. Bukhari No.3881].

Hadits Bukhari No.3881 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 3882

Orang ini termasuk penduduk neraka. Ketika terjadi peperangan, orang tadi berperang dgn sangat berani hingga orang-orang ragu (dengan apa yg diucapkan beliau). Ternyata laki-laki itu mendapatkan luka yg sangat serius. Lalu tanganya berusaha menggapai sarung panahnya, kemudian dia mengeluarkan anak panah & menusuk dirinya sendiri. Lantas para pejuang Muslimin berkumpul & berkata;; Wahai Rasulullah, Allah telah membenarkan ucapan tuan. Si fulan membunuh dirinya hinga gugur. Beliau bersabda; Berdirilah kamu hai fulan & umumkan bahwa tak akan masuk surga kecuali orang yg beriman. Sesungguhnya Allah mengokohkan agama ini (diantaranya) dgn perantaraan seorang yg fajir (berdosa). Hadits ini juga di perkuat oleh Ma'mar dari Az Zuhri. Dan Syabib mengatakan; dari Yunus dari Ibnu Syihab telah mengabarkan kepadaku Ibnu Al Musayyab & Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'ab bahwa Abu Hurairah berkata; Kami ikut bersama Nabi pada perang Hunain. Dan Ibnu Al-Mubarak mengatakan dari Yunus dari Az Zuhri dari Sa'id dari Nabi . Hadits ini juga diperkuat oleh Shalih dari Az Zuhri. Az Zubaidiy mengatakan; telah mengabarkan kepadaku Az Zuhri bahwa Abdurrahman bin Ka'ab mengabarkan kepadanya bahwa 'Ubaidullah bin Ka'ab berkata; telah mengabarkan kepadaku orang yg ikut dalam perang Khaibar bersama Nabi . Az Zuhri berkata; & telah mengabarkan kepadaku 'Ubaidullah bin Abdullah & Sa'id dari Nabi . [HR. Bukhari No.3882].

Hadits Bukhari No.3882 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 3883

Sesungguhnya kalian menyeru Dzat yg Maha Mendengar lagi Maha Dekat & Dia selalu bersama kalian. Saat itu aku berada di belakang hewan tunggangan Rasulullah & beliau mendengar apa yg aku ucapkan. Saat itu aku membaca; laa hawla wa laa quwwata illa billah (Tidak ada daya & upaya melainkan dari Allah) , maka beliau berkata kepadaku: Wahai Abdullah bin Qais. Aku jawab; Aku penuhi panggilanmu wahai Rasulullah. Beliau melanjutkan: Maukah aku tunjukkan kepadamu satu kalimat yg termasuk perbendaharaan surga?. Aku jawab; Tentu wahai Rasulullah, demi bapak ibuku sebagai tebusan tuan. Beliau bersabda:
laa hawla wa laa quwwata illa billah. [HR. Bukhari No.3883].

Hadits Bukhari No.3883 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 3884

meludahi lukaku sebanyak tiga kali. Setelah itu aku tak merasakan sakit hingga sekarang. [HR. Bukhari No.3884].

Hadits Bukhari No.3884 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 3885

Sungguh orang itu termasuk penduduk neraka. Mereka balik bertanya; Kalau begitu siapa diantara kami yg menjadi penduduk surga bila orang seperti ini termasuk penduduk neraka?. Kemudian seorang laki-laki dari kaum Muslimin berkata; Aku akan mengikutinya. Maka dia mengikuti orang tersebut, hingga ketika dia mempercepat langkah atau memperlambatnya, aku selalu bersamanya. Akhirnya dia mendapatkan luka parah, ketika dalam keadaan sekarat, dia meletakkan pedangnya di tanah & ujung pedangnya diletakkah diantara dua dadanya, lalu dia menekannya, akhirnya dia membunuh dirinya sendiri. Maka orang yg mengikutinya tadi pergi menemui Nabi seraya berkata; Aku bersaksi bahwa tuan adl benar-benar utusan Allah. Beliau bertanya: Kenapa kamu berkata begitu?. Orang itu mengabarkan kepada beliau. Beliau lalu bersabda:
Sesungguhnya ada seseorang yg beramal dgn amalan penduduk surga berdasarkan yg nampak oleh manusia padahal dia dari penduduk neraka. Dan ada seseorang yg mengamalkan amalan penduduk neraka berdasarkan yg nampak oleh manusia padahal dia dari penduduk surga. [HR. Bukhari No.3885].

Hadits Bukhari No.3885 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 3886

Seakan-akan mereka saat ini adl orang-orang Yahudi Khaibar. [HR. Bukhari No.3886].

Hadits Bukhari No.3886 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 3887

Aku akan memberikan bendera komando perang ini kepada seorang laki-laki, -atau bersabda- Besok pagi, bendera ini akan diambil oleh seorang laki-laki yg di cintai Allah & Rasul-Nya & Allah akan memberi kemenangan ini lewat tangannya. Saat itu kami sangat mengharapkannya. Kemudian diaktakan; Ini 'Ali datang. Kemudian beliau memberikan bendera itu kepadanya, lalu Allah memberikan kemenangan melalui dirinya. [HR. Bukhari No.3887].

Hadits Bukhari No.3887 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 3888

Sungguh esok hari aku akan menyerahkan bendera komando ini kepada seorang laki-laki yg lewat tangannya Allah akan memenangkan peperangan ini. Dia adl orang yg mencintai Allah & Rasul-Nya & Allah & Rasul-Nya pun mencintainya. Sahal berkata; Maka semalaman orang-orang memperbincangkan siapa diantara mereka yg akan diberikan kepercayaan itu. Keesokan harinya, orang-orang telah berkumpul di hadapan Rasulullah & masing-masing berharap mendapat kepercayaan tersebut. Beliau bertanya: Dimanakan Ali bin Abu Thalib?. Para sahabat menjawab; Dia sedang sakit mata, wahai Rasulullah. Beliau bersabda; Datangilah & bawa dia kemari. Rasulullah lalu meludahi matanya & mendo'akannya. Seketika matanya sembuh seakan tak ada bekas sakit sebelumnya. Akhirnya beliau menyerahkan bendera komando perang tersebut kepadanya. 'Ali berkata; Wahai Rasulullah, Aku akan memerangi mereka hingga mereka menjadi seperti kita. Beliau berkata; Laksanakanlah dgn tenang hingga kamu singgah pada tempat tinggal mereka lalu ajaklah mereka menerima Islam & kabarkan kepada mereka apa yg menjadi kewajiban mereka dari hak-hak Allah. Sungguh seandainya Allah memberi hidayah kepada seseorang lewat perantaraan kamu, hal itu lebih baik buatmu dari pada unta merah (harta yg paling baik). [HR. Bukhari No.3888].

Hadits Bukhari No.3888 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 3889

Persilakanlah orang-orang yg ada di sekitarmu!. Itulah walimah beliau dgn Shafiyah. Kemudian kami berangkat menuju Madinah, aku melihat Nabi mengangkat & memasukkan Shafiyyah kedalam mantel dibelakang, lalu beliau duduk diatas untanya. Beliau meletakkan lutut beliau, sementara Shafiyah meletakkan kakinya diatas lutut beliau kemudian berjalan. [HR. Bukhari No.3889].

Hadits Bukhari No.3889 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 3890

menetap bersama Shafiyyah binti Huyyay selama tiga hari di jalan Khaibar sejak beliau menikahinya. Dan Shafiyyah adl termasuk orang yg ditutupi dgn hijab (kain penutup seluruh tubuh). [HR. Bukhari No.3890].

Hadits Bukhari No.3890 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 3891

Nabi menetap bersama Shafiyyah binti Huyyay selama tiga hari di jalan antara Khaibar & Madinah, beliau dibuatkan tenda bersama Shafiyyah. Kemudian aku mengundang kaum Muslimin untuk menghadiri walimah (resepsi perkawinan) beliau. Saat itu tak ada roti & tak pula daging. Ketika itu beliau memerintahkan Bilal untuk menghamparkan hamparan yg terbuat dari kulit, setelah itu kurma, susu kering & minyak samin diletakkan di atas hamparan tersebut. Lalu kaum Muslimin sama berkata; Dia salah seorang dari ummahatul muslimin ataukah sahaya beliau?. Sebagian mereka menjawab; Jika beliau menghijabnya berarti termasuk salah seorang dari ummahatul muslimin, jika beliau tak menghijabnya berarti hanya seorang sahaya beliau. Ketika berangkat pulang, beliau menempatkan Shafiyyah dibelakang beliau & menyelimutinya dgn hijab. [HR. Bukhari No.3891].

Hadits Bukhari No.3891 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 3892

Ketika kami sedang mengepung benteng Khaibar, ada seseorang yg melempar wadah kulit berisi lemak, lantas aku melompat untuk mengambilnya. Aku menoleh, ternyata ada Nabi sehingga aku malu kepadanya. [HR. Bukhari No.3892].

Hadits Bukhari No.3892 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 3893

Beliau melarang makan bawang haditsnya dari Nafi', sedangkan (melarang makan) daging keledai jinak dari Salim. [HR. Bukhari No.3893].

Hadits Bukhari No.3893 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 3894

melarang nikah mut'ah (perkawinan dgn waktu terbatas semata untuk bersenang-senang) & melarang makan daging keledai jinak pada perang Khaibar. [HR. Bukhari No.3894].

Hadits Bukhari No.3894 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 3895

melarang makan daging keledai jinak pada waktu perang Khaibar. [HR. Bukhari No.3895].

Hadits Bukhari No.3895 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 3896

melarang makan daging keledai jinak pada perang Khaibar. [HR. Bukhari No.3896].

Hadits Bukhari No.3896 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 3897

Rasulullah melarang makan daging keledai jinak & memberi kelonggaran (untuk mengonsumsi) daging kuda pada saat perang Khaibar. [HR. Bukhari No.3897].

Hadits Bukhari No.3897 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 3898

Janganlah kalian memakan daging keledai sedikitpun & tumpahkanlah periuk-periuk itu. Ibnu Abu Aufa berkata; Kemudian kami memperbincangkan bahwa pelarangan itu karena keledai tak termasuk bagian seperlima ghanimah (rampasan perang). Dan sebagian lagi berkata; Pelarangan itu secara mutlak, karena keledai memakan kotoran. [HR. Bukhari No.3898].

Hadits Bukhari No.3898 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 3899

Tumpahkanlah periuk-periuk kalian. [HR. Bukhari No.3899].

Hadits Bukhari No.3899 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 3900

Tumpahkanlah periuk-periuk kalian. Telah menceritakan kepada kami Muslim telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 'Adi bin Tsabit dari Al Bara' ia berkata; Kami berperang bersama Nabi .. seperti hadits di atas. [HR. Bukhari No.3900].

Hadits Bukhari No.3900 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 3901

membuang daging keledai jinak baik yg masih mentah maupun matang, & setelah itu beliau tak memerintahkan kami untuk menyantapnya. [HR. Bukhari No.3901].

Hadits Bukhari No.3901 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 3902

melarang keledai dikarenakan ia kendaraan masyarakat sehingga beliau tak ingin jika kendaraan (sarana transportasi) mereka lenyap, atau memang beliau mengharamkannya pada hari Khaibar khusus daging keledai jinak? [HR. Bukhari No.3902].

Hadits Bukhari No.3902 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 3903

Rasulullah membagi untuk pasukan penunggang kuda dua bagian. Kata Ibnu Umar; namun Nafi' menafsirkannya dgn mengatakan; Jika seseorang mempunyai kuda, maka ia peroleh tiga bagian (dua bagian untuk kudanya, yg satu untuk pemiliknya) & jika tak mempunyai kuda maka ia peroleh satu bagian. [HR. Bukhari No.3903].

Hadits Bukhari No.3903 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 3904

Bani Hasyim & Bani Muththalib adl satu.' Kata Jubair, Nabi sama sekali tak membagi untuk bani 'Abdi Syams & Bani Naufal.' [HR. Bukhari No.3904].

Hadits Bukhari No.3904 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 3905

tidak lebih berhak terhadapku daripada kalian, dia & para sahabatnya hanya mempunyai satu hijrah, sementara kalian para penumpang perahu mempunyai dua hijrah.' Kata Asma' binti Umais; 'Setelah itu kulihat Abu Musa & para penumpang perahu menemuiku secara susul-menyusul menanyaiku hadits ini. Sehingga tak ada sesuatupun dari harta duniawi bisa lebih menggembirakan mereka, tak pula lebih mereka agungkan daripada ucapan Rasulullah kepada mereka ini.' Kata Abu Burdah, Asma' berkata; 'Kulihat Abu musa berulangkali meminta pengulangan hadits ini kepadaku.' [HR. Bukhari No.3905].

Hadits Bukhari No.3905 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 3906

Sungguh aku mendengar suara kelembutan orang-orang Asy'ari dgn bacaan Al Qurannya ketika mereka memasuki malam hari, & aku mengetahui rumah-rumah mereka karena kemerduan suara mereka dgn alquran di malam hari, sekalipun aku tak pernah melihat rumah-rumah mereka ketika siang. Diantara mereka ada yg sangat cekatan jika menemui kuda perang atau musuh. Nabi katakan kepada mereka: 'Sahabat-sahabatku menyuruh kalian agar kalian melihat mereka.' [HR. Bukhari No.3906].

Hadits Bukhari No.3906 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 3907

menemui Nabi setelah beliau menaklukkan Khaibar, lantas beliau membagi ghanimah untuk kami, padahal tak beliau bagi untuk seorangpun yg tak mengikuti penaklukan Khaibar selain kami. [HR. Bukhari No.3907].

Hadits Bukhari No.3907 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 3908

ghanimah yg kami peroleh hanyalah berupa sapi, unta, perbekalan, & kebun-kebun. Kemudian kami pergi bersama Rasulullah ke Wadil qura & beliau ditemani seorang budaknya yg bernama Mid'am, budak yg dihadiahkan oleh salah seorang Bani Dhubab. Ketika ia sedang menurunkan barang-barang bawaan unta muatannya, ia terkena anak panah yg menyasar sehingga budak itu tewas. Karenanya, para sahabat berkomentar; 'Duhai alangkah senangnya dia peroleh kesyahidan.' Rasulullah menampik ucapan mereka dgn bersabda:
'Bahkan demi Dzat yg diriku berada di tangan-Nya, bahwasanya kain yg diambilnya saat perang Khaibar dari barang-barang ghanimah yg belum resmi dibagi, akan menyalakan api baginya.' Spontan ada seseorang membawa satu tali sandal atau sepasang tali sandal setelah mendengar komentar Rasulullah tersebut. Selanjutnya orang itu berkata; 'Aku mendapatkan tali sandal ini.' Rasulullah langsung berkomentar: 'Itu satu atau sepasang tali sandal neraka.' [HR. Bukhari No.3908].

Hadits Bukhari No.3908 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 3909

Ketahuilah, demi Dzat yg diriku berada di tangan-Nya, kalaulah bukan karena mempertimbangkan; 'Jangan-jangan kutinggalkan generasi masa depan muslimin tak punya apa-apa.' Tidaklah ada sebuah kawasan dibuka, melainkan akan kubagi-bagi sebagaimana Nabi membagi tanah Khaibar, namun telah kutinggalkan untuk kawasan tersebut sebuah perbendaharaan yg bisa mereka bagi-bagi. [HR. Bukhari No.3909].

Hadits Bukhari No.3909 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 3910

Nabi membagi-bagi tanah Khaibar. [HR. Bukhari No.3910].

Hadits Bukhari No.3910 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 3911

Alangkah mengherankan binatang yg turun dari pelosok gunung 'Dho'n ini. -Ucapan hewan yg ditujukan kepada Abu Hurairah adl untuk penghinaan- Dan disebutkan dari Az Zubaidi dari Az Zuhri, katanya, telah mengabarkan kepadaku 'Anbasah bin Sa'id, ia mendengar Abu Hurairah mengabarkan Said bin 'Ash, katanya; Rasulullah mengutus Abban bin Said dalam sebuah ekspedisi militer dari Madinah ke arah Nejed. Kata Abu Hurairah, Abban & bala tentaranya menemui Nabi di Khaibar setelah beliau menaklukkannya yg ketika itu tali kuda mereka terbuat dari sabut kurma. Kata Abu Hurairah, saya katakan; 'Wahai Rasulullah, jangan engkau bagi untuk mereka.' Maka Abban ganti mengatakan; 'Apa engkau seperti ini wahai hewan yg turun dari dari puncak gunung Dho'n.' Lantas Rasulullah bersabda:
'Wahai Abban, duduk kamu.' Dan tak membagi untuk mereka semua. [HR. Bukhari No.3911].

Hadits Bukhari No.3911 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 3912

'Alangkah mengherankan untukmu, si hewan yg turun dari pelosok gunung Dho'n.' Ia mencelaku dgn seseorang yg telah Allah muliakan melalui perantaraanku, sedang ia mencegahnya untuk menghinaku dgn tangannya. [HR. Bukhari No.3912].

Hadits Bukhari No.3912 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 3913

Kami tak diwarisi, segala yg kami tinggalkan hanya sebagai sedekah saja, hanyasanya keluarga Muhammad makan dari harta ini, & demi Allah, saya tak bakalan merubah sedikitpun sedekah Rasulullah dari keadaannya semula sebagaimana beliau kelola semasa Rasulullah , & akan saya kelola sebagaimana Rasulullah mengelola. Maka Abu Bakar enggan menyerahkan sedikitpun kepada Fathimah sehingga Fathimah emosi kepada Abu Bakar dalam masalah ini. Fathimah akhirnya mengabaikan Abu Bakar & tak pernah mengajaknya bicara hingga ia wafat, & ia hidup enam bulan sepeninggal Nabi . Ketika wafat, ia dimandikan oleh suaminya, Ali, ketika malam hari, & Ali tak memberitahukan kewafatannya kepada Abu Bakar, padahal semasa Fathimah, Ali dituakan oleh masyarakat. AjaIbnuya, ketika Fathimah wafat, Ali memungkiri penghormatan para sahabat kepadanya, & ia lebih cenderung berdamai dgn Abu Bakar & berbaiat kepadanya, sekalipun ia sendiri tak berbaiat di bulan-bulan itu. Ali kemudian mengutus seorang utusan yg inti pesannya; 'Tolong datangilah kami, & jangan seorangpun bersamamu! ' Ini Ali ucapkan jangan-jangan Umar juga turut hadir. Namun Umar mengatakan; 'Tidak, demi Allah, jangan engkau temui mereka sendirian.' Kata Abu Bakar; 'Kalian tak tahu apa yg akan mereka lakukan terhadapku, demi Allah, aku sajalah yg menemui mereka.' Abu Bakar lantas menemui mereka, Ali mengucapkan syahadat & berujar; 'Kami tahu keutamaanmu & apa yg telah Allah kurniakan kepadamu, kami bukan berarti dengki terhadap kebaikan yg telah Allah berikan padamu, namun rupanya engkau hanya menggunakan logikamu sendiri memperlakukan kami, kami punya pendapat, selayaknya kami peroleh bagian karena kedekatan kekerabatan kami dari Rasulullah , hingga kedua mata Abu Bakar menangis. Ketika Abu Bakar bicara, Abu bakar sampaikan; 'Kekerabatan Rasulullah lebih saya cintai daripada aku menyambung kekerabatanku, adapun percekcokan antara aku & kalian dari harta ini, saya tak pernah mengingkari kebaikan, tidaklah kutinggalkan sebuah perkara yg kulihat Rasulullah melakukannya, selain kulakukan. Kemudian Ali katakan kepada Abu bakar; 'Waktu baiat kepadamu nanti sore. Ketika Abu Bakar telah shalat Zhuhur, beliau naik mimbar, beliau ucapkan syahadat & beliau utarakan masalah Ali & ketidakikutsertaannya dari bai'at & alasannya, kemudian beliau beristighfar. Ali kemudian bersaksi & mengemukakan keagungan hak Abu Bakar, & ia ceritakan bahwa apa yg ia lakukan tak sampai menyeretnya untuk dengki kepada Abu Bakar, tak pula sampai mengingkari keutamaan yg telah Allah berikan kepada Abu Bakar, hanya kami berpandangan bahwa kami sebenarnya layak untuk menyatakan pendapat dalam masalah ini (warisan), namun rupanya Abu Bakar melakukan dgn logikanya sendiri sehingga kami merasa emosi.' Kaum muslimin pun bergembira atas pernyataan Ali & berujar; 'Engkau benar.' Sehingga kaum muslimin semakin dekat dgn Ali ketika Ali mengembalikan keadaan menjadi baik. [HR. Bukhari No.3913].

Hadits Bukhari No.3913 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 3914

ketika Khaibar ditaklukkan, kami berujar; Sekarang kami kenyang dgn kurma. [HR. Bukhari No.3914].

Hadits Bukhari No.3914 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 3915

Kami belum pernah kenyang hingga kami taklukkan Khaibar. [HR. Bukhari No.3915].

Hadits Bukhari No.3915 Secara Lengkap

[[[]]]

Peperangan