Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Mewaspadai Fitnah Hartawi

Hadits Bukhari 5955

Celakalah budak dinar, budak dirham & budak pakaian (sutra kasar) serta budak Khamishah (campuran sutera), jika diberi ia akan ridla & jika tak diberi maka dia tak akan ridla. [HR. Bukhari No.5955].

Hadits Bukhari No.5955 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 5956

Sekiranya anak Adam memiliki harta sebanyak dua bukit, niscaya ia akan mengharapkan untuk mendapatkan bukit yg ketiga, & tidaklah perut anak Adam itu dipenuhi melainkan dgn tanah, & Allah menerima taubat siapa saja yg bertaubat. [HR. Bukhari No.5956].

Hadits Bukhari No.5956 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 5957

Sekiranya anak Adam memiliki harta kekayaan sebanyak satu bukit, niscaya ia akan mengharapkan satu bukit lagi yg seperti itu, & tidaklah mata anak Adam itu dipenuhi melainkan dgn tanah, & Allah akan menerima taubat siapa saja yg bertaubat. Ibnu Abbas mengatakan; 'Aku tak tahu, apakah perkataan beliau (menafsirkan) dari Al Qur'an ataukah tidak.' Perawi berkata; 'Dan aku mendengar Ibnu Zubair mengatakannya ketika dia berada di atas mimbar.' [HR. Bukhari No.5957].

Hadits Bukhari No.5957 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 5958

'Sekiranya anak Adam diberi satu bukit yg dipenuhi dgn emas, niscaya ia akan menginginkan bukit yg kedua, & apabila diberi yg kedua, niscaya ia menginginkan bukit yg ketiga, & tidaklah perut anak Adam dipenuhi melainkan dgn tanah, & Allah akan menerima taubat siapa saja yg bertaubat.' [HR. Bukhari No.5958].

Hadits Bukhari No.5958 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 5959

Sekiranya anak Adam memiliki sebukit emas, niscaya ia akan mengharapkan dua bukit emas lagi, & tidaklah mulutnya dipenuhi melainkan dgn tanah, & Allah akan menerima taubat siapa yg bertaubat. Abu Walid mengatakan kepada kami; telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Tsabit dari Anas dari Ubay dia berkata; 'Kami berpendapat hal ini dari ayat Al Qur'an, hingga turun surat 'Al Haakumut takaatsur.' [HR. Bukhari No.5959].

Hadits Bukhari No.5959 Secara Lengkap

[[[]]]