Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Harta yang Diinfakkan adalah Harta Sejati

Hadits Bukhari 5961

Siapakah diantara kalian yg harta pewarisnya lebih ia cintai daripada hartanya sendiri?
Mereka menjawab; 'Wahai Rasulullah, tak ada diantara kami melainkan hartanya lebih ia cintai daripada harta pewarisnya.' Beliau bersabda:
'Hartamu adl apa yg telah engkau dahulukan sedang harta pewarismu adl apa yg engkau tangguhkan.' [HR. Bukhari No.5961].

Hadits Bukhari No.5961 Secara Lengkap

[[[]]]