Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Firman Allah Dihalalkan Bagi Kamu Pada Malam Hari Bulan Puasa Bercampur Dengan Isteri-isteri Kamu…

Hadits Bukhari 1782

Diantara para sahabat Muhammad ada seseorang apabila sedang shaum lalu tiba waktu berbuka dia pergi tidur sebelum berbuka sehingga dia tak memakan sesuatu pada malam & siang hari hingga petang hari. Dan pada suatu ketika Qais bin Shirmah Al Anshariy ketika sedang melaksanakan shaum lalu tiba waktu berbuka dia mendatangi isterinya seraya berkata, kepada isterinya: Apakah kamu punya makanan?
Isterinya berkata:
Tidak, namun aku akan keluar mencari makanan buatmu. Kemudian di siang harinya dia bekerja keras hingga mengantuk lalu tertidur. Kemudian isterinya datang. Ketika isterinya melihat dia (sedang tertidur), isterinya berkata:
Rugilah kamu. Kemudian pada tengah harinya Qais jatuh pingsan. Lalu persoalan ini diadukan kepada Nabi , maka turunlah firman Allah Ta'ala QS Al Baqarah ayat 197 yg artinya: (Dihalalkan bagi kalian pada malam bulan puasa bercampur dgn isttri-isteri kalian). Dengan turunnya ayat ini para sahabat merasa sangat senang, hingga kemudian turun sambungan ayatnya: (Dan makan minumlah kalian hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam yaitu di waktu fajar). [HR. Bukhari No.1782].

Hadits Bukhari No.1782 Secara Lengkap

[[[]]]

Shaum