Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Keluarnya Wanita Ke Tempat Buang Hajat

Hadits Bukhari 143

mereka keluar pada waktu malam menuju tempat buang hajat yg berupa tanah lapang & terbuka. Umar pernah berkata kepada Nabi , Hijabilah isteri-isteri Tuan. Namun Nabi tak melakukannya. Lalu pada suatu malam waktu Isya` Saudah binti Zam'ah, isteri Nabi , keluar (untuk buang hajat). Dan Saudah adl seorang wanita yg berpostur tinggi. 'Umar lalu berseru kepadanya, Sungguh kami telah mengenalmu wahai Saudah! ' Umar ucapkan demikian karena sangat antusias agar ayat hijab diturunkan. Maka Allah kemudian menurunkan ayat hijab. Telah menceritakan kepada kami Zakaria berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Hisyam bin 'Urwah dari Bapaknya dari 'Aisyah dari Nabi , beliau bersabda:
Allah telah mengizinkan kalian (isteri-isteri Nabi) keluar untuk menunaikan hajat kalian. Hisyam berkata, Yakni buang air besar. [HR. Bukhari No.143].

Hadits Bukhari No.143 Secara Lengkap

[[[]]]