Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Yang Menerima Sedekah Mewariskan Sedekahnya

Hadits Tirmidzi 603

Kamu tetap mendapatkan pahala & budaknya menjadi milikmu sebagai harta warisan. Dia (wanita) berkata lagi, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku masih memiliki kewajiban untuk berpuasa, apakah saya boleh mewakilinya berpuasa?
Beliau menjawab: Berpuasalah untuknya, dia bertanya lagi, wahai Rasulullah, sesungguhnya dia belum berhaji sama sekali, apakah saya boleh mewakilinya berhaji?
Beliau menjawab: Berhajilah untuknya. Abu 'Isa berkata, ini adl hadits hasan shahih, hadits ini tak diriwayatkan dari Buraidah kecuali melalui sanad ini. Abdullah bin 'Atha' seorang yg tsiqah menurut ahlul hadits, & para ulama pun mengamalkan hadits ini, yaitu, jika seseorang bersedekah kemudian mewarisinya maka hukumnya boleh. Sebagian ulama berpendapat, Sesungguhnya sedekah itu harta yg menjadi milik Allah jika dia mewariasinya hendaknya harta tersebut diinfakkan kembali. Sufyan Ats Tsauri & Zuhair meriwayatkan hadits ini dari Abdullah bin Atha'. [HR. Tirmidzi No.603].

Hadits Tirmidzi No.603 Secara Lengkap

[[[]]]